Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16600
Title: Методичні рекомендації до виконання магістерських та дипломних робіт на кафедрі аптечної технології ліків
Other Titles: Методические рекомендации к выполнению магистерских и дипломных работ на кафедре аптечной технологии лекарств
Authors: Половко, Н. П.
Вишневська, Л. І.
Зуйкіна, С. С.
Ромась, К. П.
Половко, Н. П.
Вишневская, Л. И.
Зуйкина, С. С.
Ромась, Е. П.
Polovko, N. P.
Vyshnevska, L. І.
Zuykina, S. S.
Romas, K. P.
Keywords: методичні рекомендації;методические рекомендации;guidelines;магістерська робота;магистерская работа;master thesis;дипломна робота;дипломная работа;graduate work
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Методичні рекомендації до виконання магістерських та дипломних робіт на кафедрі аптечної технології ліків / Н. П. Половко [та ін.]. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 34 с.
Abstract: Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої освіти фармацевтичних вишів і факультетів для успішної підготовки та захисту магістерських та дипломних робіт.
Description: Магістерська робота – це самостійна випускна кваліфікаційна робота, підсумок теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти, що містить елементи наукової новизни. Магістерська робота є формою контролю набутих здобувачем вищої освіти у процесі навчання інтегрованих умінь, знань, навичок, компетентностей дослідницького та інноваційного характеру, які необхідні для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі діяльності. Дипломна робота – це самостійна випускна кваліфікаційна робота, що виконує здобувач вищої освіти на завершальному етапі навчання в Університеті з використанням набутих теоретичних знань і практичних навичок та служить критерієм оцінки рівня підготовки здобувача вирішувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в стандартах вищої освіти до організаційної, управлінської і виконавської виробничих функцій. Дипломна (магістерська) робота завершує підготовку спеціаліста та свідчить про готовність його самостійно вирішувати теоретичні питання та практичні завдання. Дані методичні рекомендації по виконанню та підготовці до захисту магістерських (дипломних) робіт призначені для студентів спеціальності «Фармація» з дисципліни «Технологія ліків» для студентів денної та заочної форм навчання. Методичні рекомендації містять розділи: загальні положення, основні етапи виконання магістерської (дипломної) роботи та структуру оформлення, додатки.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16600
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри АТЛ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МД друк.pdf726,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.