Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16603
Title: Методичні рекомендації для підготовки до Державної атестації здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація» денної та заочної форми навчання
Other Titles: Методические рекомендации для подготовки к Государственной аттестации соискателей высшего образования специальности «Фармация» дневной и заочной формы обучения
Authors: Половко, Н. П.
Вишневська, Л. І.
Зуйкіна, С. С.
Половко, Н. П.
Вишневская, Л. И.
Зуйкина, С. С.
Polovko, N. P.
Vyshnevska, L. І.
Vishnevskaya, L. І.
Zuykina, S. S.
Keywords: методичні рекомендації;методические рекомендации;guidelines;аптечна технологія ліків;аптечная технология лекарств;pharmacy medicine technology
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Половко, Н. П. Методичні рекомендації для підготовки до Державної атестації здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація» денної та заочної форми навчання / Н. П. Половко, Л. І. Вишневська, С. С. Зуйкіна. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 31 с.
Abstract: В методичних рекомендаціях представлено структурований матеріал з дисципліни «Технологія ліків» модулю «Аптечна технологія ліків». Видання містить програмні питання дисципліни, рецептурні прописи, перелік практичних навичок для підготовки до комплексного практично-орієнтовного іспиту, критерії їх оцінювання. Наведений приклад технологічної частини білета та еталон відповіді на неї. Матеріал, викладений у методичних рекомендаціях, допоможе здобувачам вищої освіти систематизувати теоретичні знання і практичні навички з аптечної технології ліків, підвищити рівень підготовки до здачі комплексного практично орієнтованого іспиту та успішно пройти Державну атестацію.
Description: Метою Державної атестації є встановлення рівня підготовки випускника, його здатність до виконання професійних завдань, а також відповідності рівня підготовки вимогам Державного освітнього стандарту вищої освіти, що, в подальшому, гарантує випускникам затребуваність та конкурентноспроможність на фармацевтичному ринку. Методичні рекомендації розроблені з урахуванням основних напрямків державного нормування виготовлення і контролю якості лікарських препаратів. Представлене видання допоможе студентам денної та заочної форми навчання набути належного рівня теоретичної підготовки та практичних навичок та сформувати світогляд майбутнього висококваліфікованого спеціаліста фармацевтичної галузі, підвищить рівень його професійної майстерності та затребуваності на ринку праці. Ознайомившись з викладеним структурованим матеріалом, здобувач вищої освіти буде мати змогу якісно підготуватись до здачі комплексного практично-орієнтованого іспиту та успішно пройти Державну атестацію. Еталони відповідей на завдання з аптечної технології ліків, на основні типові рецептурні прописи допоможуть структурувати відповідь та вичерпно відповісти на запитання членів екзаменаційної комісії. Перелік навичок з дисципліни допоможе здобувачам вищої освіти продемонструвати практичну складову комплексного іспиту та продемонструвати сучасний рівень володіння основними технологічними аспектами. Наведені критерії оцінювання відповідей випускників під час проведення комплексного практично-орієнтованого іспиту дасть змогу здобувачу вищої освіти критично оцінити рівень власних знань та ґрунтовно підготуватись до Державної атестації.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16603
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри АТЛ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методичка Держатестація 2302.pdf572,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.