Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/17815
Title: Принципи адаптивного управління підприємствами фармацевтичного сектору
Other Titles: Принципы адаптивного управления предприятиями фармацевтического сектора
Principles of Adaptive Management of Enterprises in the Pharmaceutical Sector
Authors: Голубцова, К. К.
Сагайдак-Нікітюк, Р. В.
Голубцова, К. К.
Сагайдак-Никитюк, Р. В.
Golubtsova, K. K.
Sagaidak-Nikitiuk, R. V.
Keywords: адаптивне;управління;підприємство;адаптивное;управления;предприятие;adaptive;management;enterprise
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Голубцова, К. К. Принципи адаптивного управління підприємствами фармацевтичного сектору / К. К. Голубцова, Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр. - 2018. - Вип. 5. - С. 105-108.
Abstract: Формування та розвиток нових економічних відносин в умовах ринкової трансформації економіки України зумовили необхідність розробки та впровадження принципів адаптивного управління підприємствами фармацевтичного сектору, який на сьогоднішній день є одним з успішно діючих та прибуткових секторів національного господарства.
Формирование и развитие новых экономических отношений в условиях рыночной трансформации экономики Украины обусловили необходимость разработки и внедрения принципов адаптивного управления предприятиями фармацевтического сектора, который на сегодняшний день является одним из успешно действующих и прибыльных секторов национального хозяйства.
The formation and development of new economic relations in the conditions of the market transformation of the Ukrainian economy led to the need to develop and implement the principles of adaptive management of the pharmaceutical sector enterprises, which today is one of the successfully operating and profitable sectors of the national economy.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/17815
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри процесів та апаратів хім.-фарм. виробництв
Тези доповідей співробітників НФаУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
105-108.pdf168,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.