Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/17816
Title: Пошук нових сполук антиоксидантної дії серед похідних 1,3-тіазоліну
Authors: Дейнека, В. С.
Єрьоміна, З. Г.
Кізь, О. В.
Єрьоміна, Г. О.
Перехода, Л. О.
Deineka, V. S.
Yeromina, Z. G.
Kiz, O. V.
Yeromina, H. O.
Perekhoda, L. O.
Дейнека, В. С.
Еремина, З. Г.
Кизь, О. В.
Еремина, А. А.
Перехода, Л. А.
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Пошук нових сполук антиоксидантної дії серед похідних 1,3-тіазоліну / В. С. Дейнека, З. Г. Єрьоміна, О. В. Кізь, Г. О. Єрьоміна, Л. О. Перехода // Advances of science : рroceedings of articles the international scientific conference, Czech Republic, Karlovy Vary - Ukraine, Kyiv, November 16, 2018. – Kyiv: MCNIP, 2018 – P. 13-15.
Abstract: Пошук нових біологічно активних речовин антиоксидантної дії на кафедрі медичної хімії НФаУ синтезовано ряд заміщених похідних 1,3-тіазоліну за реакцією Ганча. Структуру та чистоту одержаних сполук підтверджено за допомогою сучасних фізико-хімічних методів (даними 1Н-ЯМР-спектроскопії, УФ-спектрофотометрії, тонкошарової хроматографії) та якісними реакціями із загальноалкалоїдними реактивами.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/17816
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри медичної хiмiї

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ADVANCES_OF_SCIENCE_Чехія_161118_Єрьоміна ГО.pdf576,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.