Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/17883
Title: Спосіб відбору субстанцій для цілеспрямованого пошуку оригінальних біологічно активних сполук з аналептичною активністю на моделі кетамінового наркозу
Authors: Кабачна, І. В.
Дроговоз, С. М.
Кабачний, В. І.
Kabachna, I. V.
Кабачная, И. В.
Дроговоз, С. М.
Кабачный, В. В.
Kabachnyy, V. V.
Keywords: аналептики;кетаміновий наркоз;експериментальна фармакологія;миші
Issue Date: 2018
Publisher: Укрпатент
Bibliographic description (Ukraine): Патент на корисну модель № 121609 України МПК G09B 23/00 (2017.01). Спосіб відбору субстанцій для цілеспрямованого пошуку оригінальних біологічно активних сполук з аналептичною активністю на моделі кетамінового наркозу / Кабачна І. В., Дроговоз С. М., Кабачний В. І.; Власник НФаУ, В. І. Кабачний. - № u 2017 06212; заявл. 19.06.17; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23. – 9 с.
Abstract: Спосіб відбору субстанцій для цілеспрямованого пошуку оригінальних біологічно активних сполук з аналептичною активністю на моделі кетамінового наркозу, що включає відтворення стандартизованої моделі кетамінового наркозу на мишах, з подальшим введенням частині з них препарату порівняння, а іншій частині субстанції, що досліджується, який відрізняється тим, що для відтворення стандартизованої моделі кетамінового наркозу використовують внутрішньочеревинне введення кетаміну у дозі 150 мг/кг, в якості препарату порівняння може бути застосовано сульфокамфокаїн, нікетамід, або інший класичний аналептик, який вводиться внутрішньочеревинно в оптимальній дозі (сульфокамфокаїн - 20 мг/кг; нікетамід - 63 мг/кг), досліджувана субстанція як і препарат порівняння підлягає внутрішньочеревинному введенню на піку наркозу (10-20 хвилина після прийняття твариною бокового положення) з подальшою фіксацією тривалості наркозу та динаміки частоти дихальних рухів за хвилину, а також візуальною оцінкою психоемоційного стану та фізіологічних функцій тварин після пробудження.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/17883
Appears in Collections:Патенти та винаходи кафедри загальної хiмiї
Патенти та винаходи співробітників кафедри фармакологiї та фармакотерапії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patent 121609.pdf266,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools