Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/17884
Title: Спосіб відбору субстанцій для цілеспрямованого пошуку оригінальних біологічно активних сполук з аналептичною активністю на моделі алкогольного наркозу
Authors: Кабачна, І. В.
Дроговоз, С. М.
Кабачний, В. І.
Kabachna, I. V.
Кабачная, И. В.
Drogovoz, S. M.
Кабачный, В. И.
Kabachny, V. I.
Keywords: аналептики;алкогольний наркоз;експериментальна фармакологія;миші
Issue Date: 2018
Publisher: Укрпатент
Bibliographic description (Ukraine): Патент на корисну модель № 122200 України МПК 2017.01, G01N 33/15 (2006/01), A61D 7/00, A61B 5/11 (2006.01), A61B 5/113 (2006.01). Спосіб відбору субстанцій для цілеспрямованого пошуку оригінальних біологічно активних сполук з аналептичною активністю на моделі алкогольного наркозу / І. В. Кабачна, С. М. Дроговоз, В. І. Кабачний; Власники НФаУ; В. І. Кабачний – № u 2017 07292; заявл. 11.07.20174; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24. – 9 с.
Abstract: Спосіб відбору субстанцій для цілеспрямованого пошуку оригінальних фармакологічно активних сполук аналептичної дії на моделі алкогольного наркозу, при якому виконують відтворення стандартизованої моделі етанолового наркозу на мишах, з подальшим введенням частині з них препарату порівняння, а іншій частині - субстанції, що досліджується, який відрізняється тим, що для відтворення стандартизованої моделі алкогольного наркозу використовують внутрішньочеревинне введення 12,5 % етанолу у дозі 5,5 мг/кг, як препарат порівняння може бути застосований сульфокамфокаїн (20 мг/кг) або інший класичний аналептик, які вводяться внутрішньочеревинно в оптимальній дозі, досліджувана субстанція, як і препарат порівняння, підлягає внутрішньочеревинному введенню на піку наркозу (10-20 хвилина після прийняття тваринами бокового положення) з подальшою фіксацією тривалості наркозу та динаміки частоти дихальних рухів за хвилину, а також візуальною оцінкою психомоторного стану та фізіологічних функцій тварин після пробудження.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/17884
Appears in Collections:Патенти та винаходи кафедри загальної хiмiї
Патенти та винаходи співробітників кафедри фармакологiї та фармакотерапії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patent 122200.pdf241,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools