Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/17890
Title: Загальна та неорганічна хімія: методичні рекомендації для викладачів
Authors: Левітін, Є. Я.
Коваль, А. О.
Ковальська, О. В.
Криськів, О. C.
Левитин, Е. Я.
Levitin, Ye. Ya.
Koval, A. A.
Коваль, А. А.
Ковальская, Е. В.
Kovalska, O. V.
Kryskiv, O. S.
Крыськив, О. С.
Keywords: загальна та неорганічна хімія;методичні рекомендації;навчальні заняття
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Загальна та неорганічна хімія: метод. рек. для викладачів / Є. Я. Левітін, А. О. Коваль, О. В. Ковальська, О. С. Криськів; за ред. проф. Є. Я. Левітіна. – Х. : НФаУ, 2018. – 36 с.
Abstract: Методичні рекомендації розроблені у відповідності до робочої програми обов’язкової навчальної дисципліни «Загальна та неорганічна хімія» (Харків, НФаУ, 2017) і містять методику проведення лекцій, семінарських, лабораторних занять та критерії їх оцінювання, рекомендації до проведення консультацій та організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти, список рекомендованої літератури та електронних ресурсів. Методичні рекомендації призначені для викладачів фармацевтичних вузів та факультетів
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/17890
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри неогранічної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Для викладач_в.pdf187,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.