Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18529
Title: Аналіз фармацевтичного ринку твердих лікарських засобів з глюкозаміном
Other Titles: Анализ фармацевтического рынка твердых лекарственных средств с глюкозамином
Analysis of the pharmaceutical market for solid pharmaceutical products with glucosamine
Authors: Зупанець, І. В.
Рубан, О. А.
Зупанец, И. В.
Zupanets, I. V.
Рубан, Е. А.
Ruban, O. A.
Keywords: тверді лікарські засоби;глюкозамін;твердые лекарственные формы;глюкозамин;solid medicines;glucosamine
Issue Date: 2019
Bibliographic description (Ukraine): Зупанець, І. В. Аналіз фармацевтичного ринку твердих лікарських засобів з глюкозаміном / І. В. Зупанець, О. А. Рубан // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. дистанційної конф., м. Харків, 21 берез. 2019 р. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 277-278.
Abstract: Інтерес медичного суспільства до проблеми терапії остеоартрозу (ОА) на сьогоднішній день є актуальним завдяки хронічно-прогресуючого перебігу даного захворювання, що призводить до зниження якості життя та втрати працездатності населення. За інформацією ВООЗ, понад 40% літніх людей страждають на ОА, приблизно 80% пацієнтів мають різні види обмежень руху, а кожен четвертий хворий не може виконувати свою повсякденну діяльність.На сучасному етапі для терапії остеоартрозу використовуються препарати першої лінії – хондропротектори і анальгетики. Як хондропротектори широко використовуються глюкозамін і хондроїтин.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18529
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ЗТЛ
Тези доповідей співробітників НФаУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зупанец_Рубан.pdfАНАЛІЗ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ ТВЕРДИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З ГЛЮКОЗАМІНОМ724,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.