Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18556
Title: Вплив сучасних тенденцій розвитку фізичної культури на модернізацію учбового процесу з дисципліни «Фізичне виховання» у студента-фармацевта
Authors: Зелененко, Н. О.
Зелененко, Н. А.
Невелика, А. В.
Невеликая, А. В.
Zelenenko, N. A.
Nevelika, A. V.
Keywords: фізична культура;фізичне виховання;методика;сучасні технології;форми занять;студенти;физическая культура;физическое воспитание;методология;современные технологии;формы обучения;студенты;physical culture;physical education;methodology;modern technologies;forms of studies;students
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Зеленко, Н. О. Вплив сучасних тенденцій розвитку фізичної культури на модернізацію учбового процесу з дисципліни «Фізичне виховання» у студента-фармацевта / Н. О. Зеленко, А. В. Невелика // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХХХІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Переяслав-Хмельницький, 29 серп. 2018 р. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 39. ‒ 400-403 с.
Abstract: Фізичне виховання у вищому навчальному закладі є засобом всебічного розвитку особистості. Саме тому воно має бути спрямоване на впровадження сучасних технологій у галузі фізичної культури та спорту. Найдієвішими засобами у підвищенні ефективності процесу фізичного виховання є мотивація студентів та впровадження нових форм занять з використанням інноваційних методів та сучасних технологій в процес фізичного виховання.Физическое воспитание в высшем учебном заведении является средством всестороннего развития личности. Именно поэтому оно должно быть направлено на внедрение современных технологий в области физической культуры и спорта. Самыми действенными средствами в повышении эффективности процесса физического воспитания является мотивация студентов и внедрение новых форм занятий с использованием инновационных методов и современных технологий в процесс физического воспитания.Physical education in the university is a means to the full development of the individual. That is why it should be aimed at introducing modern technologies in the field of physical culture and sports. The most effective means to improve the efficiency of the process of physical education are to motivate students and introduce new forms of training using innovative methods and modern technologies in the process of physical education.
Description: Розглянувши сучасні підходи прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури, можна в кожному конкретному навчальному закладі, виходячи з реальних його умов, запропонувати студентам такі форми, які сприяли б формуванню особистої фізичної культури, культури здоров'я студента, його самовдосконаленню.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18556
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фiзичної реабілітації та здоров'я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Невелика А.В.,Зелененко Н.О._Стаття.pdf206,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.