Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18726
Title: Development of the procedure of quantitative determination of the biological active substances in the extract of a bupleurum aureum in the composition of a combined dosage form
Other Titles: Розробка методики кількісного визначення біологічно активних речовин у екстракті ласкавцю золотистого у складі комбінованої лікарської форми
Разработка методики количественного определения биологически активных веществ в экстракте володушки золотистой в составе комбинированной лекарственной формы
Authors: Glushchenko, A. V.
Bezruk, I. V.
Bevz, N. Y.
Ivanauskas, L.
Georgiyants, V. A.
Глущенко, А. В.
Безрук, І. В.
Бевз, Н. Ю.
Іванаускас, Л.
Георгіянц, В. А.
Глущенко, А. В.
Безрук, И. В.
Бевз, Н. Ю.
Иванаускас, Л.
Георгиянц, В. А.
Keywords: Ласкавець золотистий;сироп;спектрофотометрія у видимій ділянці;ВЕРХ;флавоноїди;хімічний склад;Bupleurum aureum;HPLC
Issue Date: 2019
Bibliographic description (Ukraine): Development of the procedure of quantitative determination of the biological active substances in the extract of a Bupleurum aureum in the composition of a combined dosage form / A. V. Glushchenko, I. V. Bezruk, N. Y. Bevz, L. Ivanauskas, V. A. Georgiyants // ScienceRise: Pharmaceutical Science. - 2019. - № 1 (17). - P. 11-16.
Abstract: Поєднання активних фармацевтичних інгредієнтів необхідно для підвищення терапевтичного ефекту або скорочення терміну лікування, або запобігання можливих ускладнень. Метою роботи – є розробка методики кількісного визначення біологічно активних сполук сухого екстракту ласкавцю золотистого у складі комбінованої лікарської форми сиропу у суміші з лоратадином. Ідентифікацію флавоноїдів в екстракті здійснювали методом ВЕРХ. Для визначення кількісного вмісту речовин флавоноїдної будови використовували метод абсорбційної спектрофотометрії у видимій ділянці спектру.У результаті проведених досліджень розроблено спектрофотометричну методику кількісного визначення суми флавоноїдів у комбінованому сиропі з лоратадином та екстрактом ласкавця сухим. Методом ВЕРХ визначено флавоноїди, що містяться в екстракті. Отримані забарвлені комплекси спиртових вилучень із сиропу після реакції взаємодії з розчином алюмінію хлориду в оцтовокислому середовищі характеризувалися наявністю максимумів поглинання за довжини хвилі 412 нм.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18726
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фармацевтичної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
157947-348073-1-PB.pdf388,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.