Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18965
Title: Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство : метод. рек. з підготовки до підсумкового модульного контролю здобувачів вищої освіти спец. «Технологія парфумерно- косметичних засобів»
Other Titles: Фармацевтическое и парфюмерно-косметическое товароведение : метод. рек. по подготовке к итоговому модульному контролю соискателей высшего образования спец. «Технология парфумерно- косметических средств»
Authors: Баранова, І. І.
Бреусова, С. В.
Безпала, Ю. О.
Нікітіна, М. В.
Баранова, И. И.
Бреусова, С. В.
Безпалая, Ю. А.
Никитина, О. О.
Baranova, I. I.
Breusova, S. V.
Bezpala, Yu. O.
Nikitina, O. O.
Keywords: товарознавство;товарознавчий аналіз;нормативна документація;косметичні засоби;органічні косметичні засоби;ефірні олії;пакування;маркування;зберігання;товароведение;товароведческий анализ;нормативная документация;косметические средства;органические косметические средства;эфирные масла;упаковки;маркировки;хранения;commodity study;commodity analysis analysis;normative documentation;cosmetics;organic cosmetics;essential oils;packaging;marking;storage
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство : метод. рек. з підготовки до підсумкового модульного контролю здобувачів вищої освіти спец. «Технологія парфумерно- косметичних засобів» / І. І. Баранова, С. В. Бреусова, Ю. О. Безпала, М. В. Нікітіна. − Харків : НФаУ, 2018. − 20 с.
Abstract: Сучасний провізор повинен мати достатні теоретичні знання та практичні навички в області товарознавства, щоб орієнтуватися у різноманітному асортименті товарів як основного аптечного асортименту, так і товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи, приймати їх належним чином, виконувати товарознавчий аналіз, організовувати належне зберігання і транспортування. Підготовка квалiфiкованих фахівців потребує від здобувачів вищої освіти як глибокого вивчення теорії, відпрацювання та закріплення отриманих теоретичних знань на практичних заняттях, так i отримання певних навичок самостійного проведення науково-дослідних робіт. Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство являє собою значущу дисципліну, метою якої є підготовка фахівців фармації до виконання професійних товарознавчих функцій, повʼязаних із забезпеченням населення лікарськими та косметичними засобами; навчання провізорів-косметологів практичним навичкам поводження з лікарськими засобами; приладами, устаткуванням, які використовуються в косметології, косметичними засобами та ін. Завданням дисципліни «Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство», яка є важливою ланкою у процесі навчання здобувачів вищої освіти, є надання теоретичних знань для оволодіння загальними поняттями товарознавчого аналізу лікарських та косметичних засобів згідно вимог нормативної документації; засвоєння базових принципів організації контролю якості фармацевтичної продукції при її прийманні та зберіганні, ознайомлення з діючими нормативними та законодавчими актами України за основними аспектами контролю якості лікарських та косметичних засобів у аптечних мережах і на складах. Мета викладання навчальної дисципліни «Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство» полягає у підготовці фахівців для фармацевтичного сектору системи охорони здоровʼя України, які мають необхідний обсяг теоретичних знань і практичних навичок для здійснення робіт, повʼязаних з обігом товарів аптечного асортименту на усіх етапах життєвого циклу, для формування у здобувачів вищої освіти загальних знань щодо забезпечення якості ЛЗ, медичних виробів та косметичних засобів на етапах транспортування, зберігання і реалізації, виявлення фальсифікованих чи субстандартних ЛЗ при вхідному контролі, перевірки відповідності товару супровідним документам, відповідності паковання ЛЗ фізико-хімічним властивостям, а марковання – вимогам нормативної документації, контроль дотримання правил транспортування тощо. Практична спрямованість дисципліни обумовлена викладанням загальних положень нормативного регулювання забезпечення якості товарів аптечного асортименту під час транспортування і зберігання, функціонування сучасної фармацевтичної галузі на основі інформаційних матеріалів сучасних вітчизняних і зарубіжних фармацевтичних виробництв. Предметом вивчення навчальної дисципліни «Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство» є класифікація і асортимент товарів, сфера їх застосування, технічні вимоги для перевірки параметрів якості при прийманні товарів, раціональний вибір паковання, вимоги до тари та закупорювальних засобів, маркування, організація зберігання та транспортування різних видів товарів. На кожному занятті передбачено вивчення асортименту готових лікарських засобів і товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи, їх класифікації, оцінки якості відповідно до вимог нормативних документів. Методичні рекомендації складено відповідно до програми навчальної дисципліни «Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство», освітньо-професійної програми підготовки і освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста за спеціальністю «Технологія парфумерно- косметичних засобів» та містять теоретичні питання та перелік рекомендованих основних джерел літератури для підготовки здобувачів вищої освіти до підсумкового модульного контролю, критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти, приклад білету. Методичні рекомендації для складання підсумкового модульного контролю підготовлені відповідно до кредитно-модульної програми, затвердженої МОЗ України для здобувачів вищої освіти спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів».
Сучасний провайдер повинен мати достатки теоретические знания и практические знания навички в областных товарознавствах, шоп ордынтаватиа у різноманітному Ассортимент товаров в основном аптечном ассортименте, в том числе товаров, я Все права защищены и продавцы аппетитно оформлены и структурированы подзаконные акты, осуществляемые в соответствии с принципами чина, виконвати товарно-аналитического анализа, организация нацеленности на транспорт и транспорт. Подборка готовых блюд, необходимых для приготовления пищи Як Глебокого Вивчення Теория, Отрасли и Врачи Отриманих теоретические знания о практических и занятых людях, так что я отримання певних навичок Самостоятельного проведения научно-досрочных роботов. Фармацевтическая и парфумерно-косметическая продукция значительную дисциплину, метаю якои и фармации до виконання професійних товарознавчих функцій, повхязаних із забезпеченням населення лікарськими та косметичними засобами; навчання провизор-косметологів практичним навичкам поводження з лікарськими засобами; прилады, устаткуванням, яки використовую в косметологию, косметичними засобами та ін. Завданням дисципліни «Фармацевтичне и парфумерно-косметичне товарознавство », якобы важнее всего, что у вас есть в стране освежение, теоретические знания для оводіння загальны понятны товарознавчого аналізу лікарських та косметичних засобів згідно вимог нормативної документації; засвоя базовых принципов організації контролю якості фармацевтичныи продукціи при ії прийманні та зберіганні, знаменская з нормативные акты и законодательные акты аспектами контролю якості лікарських и косметических заселенностей у аптечних мережах і на складах. Мета викладання навчалі дисциплині «Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство »поляга в підготовці фахівців для фармацевтичного сектору системи охорони здоровʼя України, які мають необязательный подход к теоретическим знаниям и практическим навыкам роботы, товары и услуги по аппетитному ассортименту в США периодическое посещение, для формальностей, в приготовлении загадочных знаний щодо забезпечення якості лз, медичеcкие виробів и косметичних засобів на Этап транспортной, зберигання и реалізації, вяленя фальсифікованих чи субстандартные ЛЗ при внутреннем контроле, пересылке товаров по запросу супровідним документам, відповідності паковання ЛЗ фізико-химічним авторитет, а марковання - вимогам нормативної документації, контроль дотримання правил транспортування тощо. Практична спрямованість дисциплина обумовлена ​​викладанням загальних положен нормативный регулявання забезпечення якості товарів аптечный асортменту час транспортная и фармацевтическая промышленность, фармацевтика и фармацевтика на основную информацию матеріалів сучасних вічизняних и зарубіжних фармацевтичних виробництв. Предметом вивчення навчалі дисциплинаі «Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство »є класифікація и асортимент товарів, сфера деятельности, техническая помощь для определения параметров при приманні товарів, раціональний вибір паківня, вимоги до тарифы та закупорювальных заселений, маркування, організція зберігання та транспортно-грузовые товары. На кожном занято перед посадкой асортименту готовых лікарських заселений и товаров, я имею право придать и продавцов аптечні за границей и структурные выходы, классические изменения, оценки, до и после вимог нормативних документів. Методические рекомендации по складированию услуг по продвижению навечно дисциплина «Фармацевтичне и парфумерно-косметичне товарознавство», освежительно-професиональные программы подготовки и освежения-квасіфікаційної характеристики спеціаліста за спеціальністю «Технологии парфюмерно косметические засухи »и теоретические питательности и перелеты рекомендовать основную школу для подбора персонала Выездное освежение до подъёмного модульного контроля, Критериальная оценка знатным приветливым сыном, прикладным искусством. Методические рекомендации по складированию пидсумкового модульного контролирует деятельность отделов до кредитно-модульных программ, закрытый МОЗ Україна для відобічівів віксої освіти спеціальности «Технологія парфумерно-косметичних засобів».
Description: Методичні рекомендації розроблені відповідно до програми обовʼязкової навчальної дисципліни «Фармацевтичне та парфумерно- косметичне товарознавство», освітньо-професійної програми підготовки і освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів» та містять теоретичні питання та перелік рекомендованих основних джерел літератури для підготовки здобувачів вищої освіти до підсумкового модульного контролю, критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти, приклад білету. Методичні рекомендації призначені для підготовки до підсумкового модульного контролю здобувачів вищої освіти спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів» з дисципліни «Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство».
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18965
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри товарознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод. реком. для ПМК - ТПКЗ .pdf486,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.