Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19042
Title: Development of method of quantitative determination of cardiazol substance with using highly efficient liquid chromatography
Authors: Drapak, I. V.
Драпак, І. В.
Драпак, И. В.
Zimenkovsky, B. S.
Зименковский, Б. С.
Зіменковський, Б. С.
Bezruk, I. V.
Безрук, І. В.
Безрук, И. В.
Ivanauskas, L.
Іванаускас, Л.
Perekhoda, L. O.
Перехода, Л. О.
Перехода, Л. А.
Harna, S. V.
Гарна, С. В.
Гарная, С. В.
Keywords: Кардіазол;кардіопротекторна активність;аналіз;методика кількісного визначення;високоефективна рідинна хроматографія
Issue Date: 2019
Bibliographic description (Ukraine): Drapak, I. V. Development of method of quantitative determination of cardiazol substance with using highly efficient liquid chromatography / I. V. Drapak, B. S. Zimenkovsky. I. V. Bezruk, L. Ivanauskas, L. O. Perekoda, S. V. Harna // ScienceRise: Pharmaceutical Science. - 2019. - № 2 (18). - С. 33-38.
Abstract: На основі методу високоефективної рідинної хроматографії розроблено аналітичну методику кількісного визначення субстанцiї кардіопротекторної дії Кардіазолу. Стандартизовано умови проведення хроматографічного аналізу (ВЕРХ). Встановлено вимоги до тесту «Перевірка придатності хроматографічної системи». Статистична обробка результатів експерименту свідчить, що відносна невизначеність середнього результату знаходиться у допустимих межах. Розроблена методика буде використана для подальшого дослідження речовини як компонента різних лікарських форм
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19042
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри медичної хiмiї
Наукові публікації кафедри фармацевтичних технологій та забезпечення якості ІПКСФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33-38.pdf825,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.