Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19719
Title: Спосіб відбору субстанцій для цілеспрямованого пошуку оригінальних біологічно активних сполук з аналептичною активністю на моделі тіопенталового наркозу
Authors: Кабачна, І. В.
Дроговоз, С. М.
Кабачний, В. І.
Кабачная, И. В.
Kabachna, I. V.
Drogovoz, S. M.
Кабачный, В. И.
Kabachnyy, V. I.
Keywords: аналептики;тіопенталовий наркоз;експериментальна фармакологія;миші
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Пат. на корисну модель № 128351 України МПК G09B 23/00 (2017.01). Спосіб відбору субстанцій для цілеспрямованого пошуку оригінальних біологічно активних сполук з аналептичною активністю на моделі тіопенталового наркозу / Кабачна І. В., Дроговоз С. М., Кабачний В. І., Власники : НФаУ, Кабачний В. І. – № u 2018 04154; заявл. 16.04.18; опубл. 10.09.2018, Бюл. №24. – 9 с.
Abstract: Спосіб відбору субстанцій для цілеспрямованого пошуку оригінальних біологічно активних сполук з аналептичною активністю на моделі тіопенталового наркозу, що включає відтворення стандартизованої моделі тіопенталового наркозу на мишах, з подальшим введенням частині з них препарату порівняння, а іншій частині субстанцій, що досліджуються, який відрізняється тим, що для відтворення стандартизованої моделі тіопенталового наркозу використовують внутрішньочеревинне введення тіопенталу натрію у дозі 42 мг/кг, як препарат порівняння може бути застосований сульфокамфокаїн або інший класичний аналептик, який вводиться внутрішньочеревинно в оптимальній дозі (сульфокамфокаїн - 20 мг/кг), досліджувані субстанції як і препарат порівняння підлягає внутрішньочеревинному введенню на піку наркозу (30-40 хвилина після прийняття твариною бокового положення) з подальшою фіксацією тривалості наркозу та динаміки частоти дихальних рухів за хвилину, а також візуальною оцінкою психомоторного стану та фізіологічних функцій тварин після пробудження.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19719
Appears in Collections:Патенти та винаходи кафедри загальної хiмiї
Патенти та винаходи співробітників кафедри фармакологiї та фармакотерапії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patent 128351.pdf292,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools