Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19756
Title: Трансформація дисципліни «належні практики у фармації» в НФаУ
Authors: Лебединець, В. О.
Лебединец, В. А.
Lebedynets, V. O.
Ткаченко, О. В.
Ткаченко, Е. В.
Tkachenko, O. V.
Keywords: належні практики у фармації;надлежащие практики в фармации;good pharmacy practices;освітньо-професійна програма;образовательно-профессиональная программа;educational and professional program;виша освіта;высшее образование;higher education
Issue Date: 2019
Bibliographic description (Ukraine): Лебединець, В. О. Трансформація дисципліни «належні практики у фармації» в НФаУ / В. О. Лебединець, О. В. Ткаченко // Управління якістю в фармації : матеріали ХІІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 17 трав. 2019 р. – Харків : НФаУ, 2019. – С. 244-248.
Abstract: Проведено аналіз змін аудиторного та тематичного навантаження дисципліни «Належні практики у фармації» в Національному фармацевтичному університеті та розробка перспективи розвитку нової освітньо-професійної програми «Управління якістю в фармації» для студентів спеціальності Фармація зі спеціальності 226 Фармація / 226 Фармація, промислова фармація у галузі знань 22 Охорона здоров’я за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19756
Appears in Collections:Тези доповідей співробітників НФаУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
244-248.pdf437,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.