Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/20148
Title: Синтез дослідження біологічної активності похідних на основі 2-оксо-3,3-дифеніл-2,3- дигідро-1H-тіено-[3,4-b]пірол-6-карбонової кислоти
Authors: Ситнік, К. М.
Сытник, К. М.
Sytnik, K. M.
Сюмка, Є. І.
Сюмка, Е. И.
Левашов, Д. В.
Levashov, D. V.
Лега, Д. О.
Лега, Д. А.
Lega, D. O.
Колісник, С. В.
Колесник, С. В.
Kolisnyk, S. V.
Цапко, Є. О.
Цапко, Е. А.
Tsapko, Ye. O.
Осолодченко, Т. П.
Osolodchenko, T. P.
Issue Date: 2019
Bibliographic description (Ukraine): Синтез дослідження біологічної активності похідних на основі 2-оксо-3,3-дифеніл-2,3- дигідро-1H-тіено-[3,4-b]пірол-6-карбонової кислоти / К. М. Ситнік, Є. І. Сюмка, Д. В. Левашов, Д. О. Лега, С. В. Колісник, Є. О. Цапко, Т. П. Осолодченко // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 верес. 2019 р. : у 2 т. – Харків : НФаУ, 2019. – Т. 1. – С. 54-55.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/20148
Appears in Collections:Тези доповідей співробітників НФаУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54-55.pdf220,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.