Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/20271
Title: Вплив екстракту листя персика звичайного (Persica vulgaris) на стан гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи щурів за умов хронічного іммобілізаційного стресу
Other Titles: Влияние экстракта листьев персика обыкновенного (Persica vulgaris) на состояние гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы крыс в условиях хронического иммобилизационного стресса
Effect of peach leaf extract (Persica vulgaris) on the condition of the hypothalamic-pituitary-adrenal system of rats under chronic immobilization stress
Authors: Зайченко, Г. В.
Міщенко, О. Я.
Шаріфов, Х. Ш.
Гордієнко, А. Д.
Ткачева, О. В.
Сініцина, О. С.
Лар’яновська, Ю. Б.
Халєєва, О. Л.
Zaychenko, G. V.
Зайченко, А. В.
Мищенко, О. Я.
Mishchenko, O. Ya.
Гордиенко, А. Д.
Gordienko, A. D.
Tkacheva, O. V.
Sinitsyna, О. S.
Синицина, О. С.
Ларьяновская, Ю. Б.
Laryanovska, Yu. B.
Халеева, О. Л.
Khalieieva, O. L.
Шарифов, Х. Ш.
Sharifov, Ch. Sh.
Keywords: густий екстракт листя персика звичайного;виразкоутворення у шлунку;хронічний іммобілізаційний стрес;надниркові залози;тимус
Issue Date: 2019
Bibliographic description (Ukraine): Вплив екстракту листя персика звичайного (Persica vulgaris) на стан гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи щурів за умов хронічного іммобілізаційного стресу / Г. В. Зайченко, О. Я. Міщенко, Х. Ш. Шаріфов, А. Д. Гордієнко, О. В. Ткачева, О. С. Сініцина, Ю. Б. Лар’яновська, О. Л. Халєєва // Проблеми ендокринної патології. - 2019. - № 2. - С. 89-97.
Abstract: Вивчено вплив густого екстракту з листя персика звичайного (ГЕЛП) (Пат. 103001, Україна), що був отриманий на кафедрі хімії природних сполук Національного фармацевтичного університету, на стан органів гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи (ГГНС) щурів за умов хронічного іммобілізаційного стресу. Модель хронічного іммобілізаційного стресу відтворювали протягом 18 діб шляхом щоденної чотирьохгодинної іммобілізації щурів у тісних пеналах. Досліджуваний ГЕЛП вводили внутрішньошлунково в умовноефективній дозі 100 мг/кг. Як препарат порівняння використовували сироп «Імуно-Тон» у дозі 3 мл/кг внутрішньошлунково. Стан ГГНС визначали за коефіцієнтами маси надниркових залоз та тимуса, ступенем виразкоутворення у шлунку та результатами гістологічного дослідження структури надниркових залоз. Встановлено протективний вплив ГЕЛП на стан ГГНС, що підтверджується зниженням ступеню виразкового пошкодження шлунку, зменшенням інволюції тимуса і гіпертрофії надниркових залоз. ГЕЛП сприяв зменшенню морфологічних змін у тканинах надниркових залоз щурів у порівнянні з нелікованими тваринами за рахунок гальмування підвищеної активності адренокортикоцитів кори, нейроендокриноцитів мозкового шару, а також зменшенню морфометричних показників: ширини пучкової зони та діаметру ядер адренокортикоцитів пучкової зони. За виразністю стреспротекторної дії ГЕЛП за більшістю показників був на рівні препарату порівняння «Імуно-Тон». Отримані результати обґрунтовують доцільність подальшого дослідження фармакодинаміки та механізмів дії ГЕЛП для розробки на його основі нового лікарського засобу стреспротекторної дії.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/20271
ISSN: 2227-4782
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри клінічної фармакології ІПКСФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зайченко.pdfСтаття2,41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.