Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/21058
Title: Хромато-мас-спектрометричне дослідження низькомолекулярних аліфатичних та ароматичних кислот кореневища Veronica teucrium L.
Authors: Осьмачко, А. П.
Ковальова, А. М.
Ільїна, Т. В.
Кошовий, О. М.
Сидора, Н. В.
Osmachko, А. P.
Kovalyova, A. M.
Ковалева, А. М.
Ilyina, T. V.
Ильина, Т. В.
Кошевой, О. Н.
Koshovyi, O. N.
Sydora, N. V.
Keywords: Veronica teucrium L.;аліфатичні кислоти;жирні кислоти;ароматичні кислоти;хромато-мас-спектрометрія
Issue Date: 2017
Bibliographic description (Ukraine): Хромато-мас-спектрометричне дослідження низькомолекулярних аліфатичних та ароматичних кислот кореневища Veronica teucrium L. / А. П. Осьмачко, А. М. Ковальова, Т. В. Ільїна, О. М. Кошовий, Н. В. Сидора // Science Rise: Pharmaceutical Sciense. - 2017. - № 2 (6). - С. 22-25.
Abstract: Мета. Хромато-мас-спектрометричне визначення якісного складу та кількісного вмісту аліфатичних, ароматичних та жирних кислот у кореневищах Veronica teucrium L. Методи. Об’єктом дослідження були кореневища V. teucrium L., заготовлені в Харківській області у 2015 році. Аналіз метилових естерів кислот проводили з використанням хромато-мас-спектрометру 5973N/6890N MSD/DS Agilent Technologies. Введення проби до хроматографічної капілярної колонки INNOWAX (0,25 мм×30 м) проводили у режимі splitless. Ідентифікацію метилових естерів кислот проводили на основі розрахунку еквівалентної довжини аліфатичного ланцюга (ECL) з використанням даних бібліотеки мас-спектрів NIST 05 і Willey 2007 у поєднанні з програмами для ідентифікації AMDIS і NIST; також порівнювали час утримання естерів з часом утримання стандартних сполук (Sigma). Для кількісних розрахунків використовували метод внутрішнього стандарту. Результати дослідження. Вперше проведено дослідження карбонових кислот кореневищ Veronica teucrium L. з використанням хромато-мас-спектрометричного методу, в результаті якого виявлено та встановлено вміст 10 аліфатичних, 16 жирних та 9 ароматичних кислот. Загальний вміст ідентифікованих карбонових кислот у кореневищах вероніки широколистої складає 3068,06 мг/% (3,07 %). Серед низькомолекулярних аліфатичних кислот домінують яблучна, лимонна та левулінова; серед жирних кислот – насичені: міристинова, пальмітинова та лігноцеринова і ненасичені: олеїнова, лінолева та ліноленова. Особливе значення мають визначені ароматичні кислоти: бензойна, фенолкарбонові: ванілінова, вератрова, р-гідроксибензойна, гентизинова, бузкова та гідроксикорична: р-кумарова. Висновки. Вперше в кореневищі V. teucrium L. виявлено та встановлено вміст 10 низькомолекулярних аліфатичних, 16 жирних та 9 ароматичних кислот з використанням методу хромато-мас-спектрометрії
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/21058
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фармакогнозії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
99317-212592-1-PB.pdf339,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.