Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/21060
Title: Дослідження кореляційних зв’язків між морфологічними та хімічними ознаками видів роду Asperula L.
Authors: Ільїна, Т. В.
Ильина, Т. В.
Ilyina, T. V.
Keywords: морфологічні ознаки;хемотаксономія;флавоноїди;кумарини;іридоїди;кореляція;рід Asperula;маренові
Issue Date: 2016
Bibliographic description (Ukraine): Ільїна, Т. В. Дослідження кореляційних зв’язків між морфологічними та хімічними ознаками видів роду Asperula L. / Т. В. Ільїна // ScienceRise: Pharmaceutical Science. - 2016. - № 2 (19). - С. 28-32.
Abstract: Пошук перспективних джерел біологічно активних речовин залишається актуальним завданням фармацевтичної науки. Одним із сучасних ефективних методів пошуку є хемотаксономія. Мета. Метою даної роботи було встановлення корелятивних зв’язків між морфологічними ознаками 16 видів роду Маренка Asperula L. родини Маренові Rubiaceae Juss. та наявністю певних хімічних ознак в них. Методи. Попередніми дослідженнями були визначені 177 морфологічні ознаки та екологічні характеристики рослин. За допомогою хроматографічних методів у траві досліджуваних видів виявлено ряд хімічних сполук, які відносяться до флавоноїдів, кумаринів та іридоїдів. Результати. Встановлено взаємозв’язки між морфологічними ознаками 16 видів роду Asperula L.: A. odorata, A. arvensis, A. humifusa, A. Besseriana, A. aparine, A. rivalis, A. tinctoria, A. tyraica, A. campanulata, A. galioides, A. octonaria, A. cynanchica, A. supina, A. Stevenii, A. rumelica, A. praevestita та наявністю у траві цих видів флавоноїдів – космосиїну, ізоройфоліну, цинарозиду, лютеолін-7-арабінозилглюкозиду, гіперозиду; кумарину умбеліферону; іридоїдів – асперулозиду, асперулозидової кислоти, скандозиду і монотропеїну. Висновки. У межах 16 видів роду Маренка встановлено, що наявність БАР корелює лише з обмеженою групою морфологічних ознак: стебло чотиригранне, листки коротко загострені, лінійно-ланцетні, шорсткі від спрямованих до верхівки по краю і по жилці щетинок; суцвіття верхівкові; віночок білий, 4-лопатевий. Отримані дані можуть бути використані для цілеспрямованого пошуку БАР у видах роду Asperula
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/21060
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фармакогнозії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
texcfarm_2016_2(4)__7.pdf475,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.