Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/21128
Title: Вплив сполук з імуномодулюючими властивостями напоказники метаболічної ендотоксемії в оваріетомованихщурівіз метаболічним синдромом
Authors: Козар, В. В.
Козарь, В. В.
Kozar, V. V.
Кудря, М. Я.
Кудря, М. Я.
Kudria, M. Ya.
Яременко, Ф. Г.
Yaremenko, F. G.
Єрьоменко, Р. Ф.
Еременко, Р. Ф.
Eremenko, R. F.
Должикова, О. В.
Должикова, Е. В.
Dolzhykova, O. V.
Ковальова, В. І.
Ковалева, В. И.
Kovalova, V. I.
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Вплив сполук з імуномодулюючими властивостями напоказники метаболічної ендотоксемії в оваріетомованихщурівіз метаболічним синдромом / В. В. Козар, М. Я. Кудря, Ф. Г. Яременко, Р. Ф. Єрьоменко, О. В. Должикова, В. І. Ковальова // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (Cімнадцяті Данилевські читання) : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 1-2 берез. 2018 р. - Харків, 2018. - С. 77.
Abstract: Визначення стану метаболічної ендотоксемії у оваріектомованих щурів із метаболічним синдромом за рівнем антитіл до ліпополісахариду та за умов введення сполук із імуномодулюючими властивостями левамізолу та його похідного ПЛ-308 і екзогенного 17β-естрадіолу.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/21128
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри клiнiчної лабораторної дiагностикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.