Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/21490
Title: Дослідження антиексудативної активності екстрактів з листя Salvia officinalis
Other Titles: Исследование антиэксудативной активности экстрактов из листьев Salvia officinalis
Investigation of anti-exudative activity of Salvia officinalis leaves extracts
Authors: Верховодова, Ю. В.
Кіреєв, І. В.
Кошовий, О. М.
Мига, М. М.
Кошевой, О. Н.
Киреев, И. В.
Верховодова, Ю. В.
Мига, М. М.
Koshoviy, O. M.
Myha, M. M.
Kireev, I. V.
Verchovodova, Yu. V.
Keywords: шавлія лікарська;екстракт;запалення;протизапальна дія;експеримент
Issue Date: 2019
Publisher: Медична та клінічна хімія
Bibliographic description (Ukraine): Дослідження антиексудативної активності екстрактів з листя Salvia officinalis / Ю. В. Верховодова, І. В. Кіреєв, О. М. Кошовий, М. М. Мига // Медична та клінічна хімія. - 2019. - Т. 21, № 4. - С. 54-60.
Abstract: Вступ. Удосконалення фармакотерапії запалення є актуальним завданням сучасної фармацевтичної та медичної науки. Мета дослідження – вивчити протизапальну активність 11 різних екстрактів з листя шавлії лікарської (ШЛ) на моделі карагенінового набряку. Методи дослідження. Експеримент виконано на білих безпородних щурах-самцях масою 200–250 г. Екстракти вводили внутрішньошлунково в діапазоні доз 10–100 мг/кг через 1 год, після чого в задню кінцівку субплантарно вводили 1 мл 0,1 % розчину карагеніну. Фіксували об’єм набряку щогодини протягом 4 год. Препарат порівняння – диклофенак натрію. Результати й обговорення. Встановлено протизапальну активність 9 з 11 екстрактів. Екстракт на основі відвару ШЛ (екстракт № 1), екстракт, отриманий шляхом екстрагування 50 % етанолом (екстракт № 2), фенольний екстракт ШЛ з додаванням L-лізину (екстракт № 4) та комплекс гідроксикоричних сполук ШЛ (екстракт № 11) зменшували запалення протягом як альтеративної, так і ексудативної фаз запалення на 31–100 % (р<0,05). Фенольний комплекс, очищений від амінокислот та іонів металів (екстракт № 7), сапоніновий комплекс (екстракт № 8), сумарний фенольний комплекс (екстракт № 9) та флавоноїдний комплекс (екстракт № 10) зменшували запалення лише на фазі альтерації (зменшення набряку – 26–67 %, р<0,05). Зменшував запалення під час ексудативної фази екстракт, одержаний шляхом екстрагування 96 % етанолом (екстракт № 3). Зменшення ексудації на його тлі становило 73–90 % (р<0,05). За цих умов тільки комплекс фенольних сполук у суміші з L-аргініном (екстракт № 5) та полісахаридний комплекс із листя ШЛ (екстракт № 6) не проявили антиексудативної активності. Висновки. Отримані дані характеризують досліджувані екстракти з листя ШЛ (окрім екстрактів № 5 та 6) як ефективні протизапальні засоби, що здатні редукувати запальний процес, який розвивається за циклооксигеназним шляхом. Усі досліджувані субстанції не поступалися за протизапальною активністю диклофенаку натрію. Одержані результати обумовлюють необхідність подальшого експериментального та клінічного дослідження листя ШЛ і засобів на його основі.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/21490
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фармакогнозії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10839-Текст статті-40304-1-10-20200210.pdf340,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.