Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/21491
Title: Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин трави собачої кропиви з аланіном з седативною та діуретичною дією
Authors: Романенко, Є. А.
Ковальова, А. М.
Кошовий, О. М.
Бородіна, Н. В.
Кіреєв, І. В.
Трищук, Н. М.
Ільїна, Т. В.
Ильина, Т. В.
Кошевой, О. Н.
Ковалева, А. М.
Бородина, Н. В.
Киреев, И. В.
Трищук, Н. М.
Романенко, Е. А.
Ilina, T. V.
Kovaleva, A. M.
Koshovyi, O. M.
Borodina, N. V.
Kireev, I. V.
Trizchuk, N. M.
Romanenko, E. V.
Issue Date: 2020
Bibliographic description (Ukraine): Пат. на корисну модель № 139940 України МПК A61K 36/533 (2006.01), A61K 9/14 (2006.011), A61P 25/20 (2006.01). Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин трави собачої кропиви з аланіном з седативною та діуретичною дією / Романенко Є. А., Трищук Н. М., О. М. Кошовий, Кіреєв І. В., Бородіна Н. В., Ковальова А. М., Ільїна Т. В.; Власник О. М. Кошовий. - № u 201908253, заявл. 15.07.2019; опубл. 27.01.20, Бюл. № 2.
Description: Спосіб одержання засобу з седативною та діуретичною дією включає екстракцію трави собачої кропиви 70 % розчином спирту етилового, очищення, фільтрацію. Екстракцію проводять двократно у співвідношенні сировини і екстрагента 1:5-1:10, додаванням до фільтрату аланіну в трикратній еквімолярній кількості відносно загальної суми фенольних сполук, упарюванням до сухого екстракту.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/21491
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фармакогнозії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Патент 139940.pdf176,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.