Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/2237
Title: Синтез, реакційна здатність та біологічна активність похідних дикарбонових кислот з алкільними, арильними і гетероциклічними замісниками
Authors: Черних, В. П.
Черных, В. П.
Chernykh , V. P.
Гриценко, И. С.
Гриценко, І. С.
Gricenko, I. S.
Гридасов, В. И.
Гридасов, В. І.
Gridasov, V. I.
Коваленко, С. Н.
Коваленко, С. М.
Kovalenko, S. N.
Шемчук, Л. А.
Шемчук, Л. А.
Shemchuk, L. A.
Макурина, В. И.
Макуріна, В. І.
Makurina, V. I.
Колесникова, Т. О.
Колеснікова, Т. О.
Kolesnikova, T. O.
Сопельник, О. М.
Сопельник, О. М.
Sopelnik, O. M.
Снитковский, Е. Л.
Снітковський, Є. Л.
Snitkovskiy, E. L.
Чувурин, О. В.
Чувурін, О. В.
Chuvurin, O. V.
Кабачный, В. И.
Кабачний, В. І.
Kabachniy, V. I.
Банный, И. П.
Банний, І. П.
Banniy, I. P.
Коваленко, З. И.
Коваленко, З. І.
Kovalenko, Z. I.
Шемчук, Л. М.
Шемчук, Л. М.
Shemchuk, L. M.
Журавель, И. А.
Журавель, І. О.
Zhuravel, I. O.
Вошко, Т. В.
Вошко, Т. В.
Voshko, T. V.
Горячий, В. Д.
Горячий, В. Д.
Goraychiy, V. D.
Губин, И. И.
Губін, І. І.
Gubin, I. I.
Березнякова, А. И.
Березнякова, А. І.
Bereznaykova, A. I.
Черных, В. Ф.
Черних, В. Ф.
Chernih, V. F.
Воронина, Л. Н.
Вороніна, Л. М.
Voronina, L. M.
Kovalenko, S. M.
Keywords: cинтез;реакційна здатність;біологічна активність;похідні дикарбонових кислот;алкільні замісники;арильні замісники;гетероциклічні замісники;cинтез;реакционная способность;биологическая активность;производные дикарбоновых кислот;алкильные заместители;арильные заместители;гетероциклические заместители;synthesis;reactivity;biological activity;derivatives of dicarboxylic acids;alkyl substituents;aryl substituents;heterocyclic substituents
Issue Date: 1991
Bibliographic description (Ukraine): Синтез, реакційна здатність та біологічна активність похідних дикарбонових кислот з алкільними, арильними і гетероциклічними замісниками / В. П. Черних, І. С. Гриценко, В. І. Гридасов, С. М. Коваленко, Л. А. Шемчук, В. І. Макуріна, Т. О. Колесникова, О. М. Сопельник, Є. Л. Снітковський, О. В. Чувурін, В. І. Кабачний, І. П. Банний, 3. І. Коваленко, Л. М.Шемчук, І. О. Журавель, Т. В. Вошко. В. Д. Горячий, І. І. Губін, А. І. Березнякова, В. Ф. Черних, Л. М. Вороніна // Фарм. журнал. – 1991. – № 4. – С. 48-63.
Abstract: Пошук нових рішень проблеми синтезу раніше невідомих біологічно активних речовин (БАР) і створення на їх основі високоефективних та малотоксичних лікарських засобів е одним з найважливіших завдань сучасної фармацевтичної науки і практики. Необхідність більш глибокого аналізу зв'язку між структурою сполук та фармакологічною активністю з метою підвищення ефективності пошуку БАР потребує розробки нових методів цілеспрямованого синтезу біологічно активних сполук, що грунтуються як на використанні емпіричних кореляцій, так і на теоретичному аналізі залежності «структура — дія»
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/2237
Appears in Collections:Наукові публікації В. П. Черних
Наукові публікації кафедри аналiтичної хiмiї та аналітичної токсикології
Наукові публікації кафедри загальної хiмiї
Наукові публікації С. М. Коваленко

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фарм. журн., 1991, (04), 00048-63 (R1991-0001).pdf1,54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.