Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/22591
Title: Phytochemical study of salvia grandiflora and salvia officinalis leaves for establishing prospects for use in medical and pharmaceutical practice
Authors: Myha, M. M.
Кошовий, О. М.
Гамуля, О. В.
Ільїна, Т. В.
Бородіна, Н. В.
Власова, І.
Мига, М. М.
Кошевой, О. Н.
Гамуля, О. В.
Ильина, Т. В.
Бородина, Н. В.
Власова, И.
Мига, М. М.
Koshovyi, O. M.
Gamulia, O. V.
Ilina, T. V.
Borodina, N. V.
Vlasova, I.
Keywords: рід Шавлія;нефармакопейний вид;листя;хімічний склад;фенольні сполуки
Issue Date: 2020
Bibliographic description (Ukraine): Phytochemical study of salvia grandiflora and salvia officinalis leaves for establishing prospects for use in medical and pharmaceutical practice / M. M. Myha, O. M. Koshovyi, O. V. Gamulya, T. V. Ilina, N. V. Borodina, I. Vlasova // ScienceRise: Pharmaceutical Science. - 2020. - № 1 (23). - С. 23-28.
Abstract: У листі Salvia officinalis та Salvia grandiflora було ідентифіковано 15 амінокислот та 8 сапонінів. Методом ВЕРХ було встановлено якісний склад та кількісний вміст речовин фенольної природи у листі S. officinalis та S. grandiflora (13 та 9 сполук відповідно). Обговорення. Домінуючими мікро- та макроелементів у обох видах сировини були силіцій, фосфор, магній, кальцій, натрій та калій. Загальний вміст мікроелементів у листі S. grandiflora у 1,67 раз більший ніж у фармакопейному виді S. officinalis. Домінуючими амінокислотами в листі обох видів є глутамінова кислота, аспарагінова кислота, валін та лейцин. Домінуючими сапонінами у листі S. officinalis були урсолова та олеанолова кислоти, загальний вміст яких становить 75,82 %. У листі S.grandiflora домінуючими були урсолова та еускапова кислоти, загальний вміст яких становить 63,25 %. Загальний вміст флавоноїдів найбільший в листі S. officinalis та становить 4,90 мг/г. Загальний вміст гідроксикоричних кислот найбільший в листі S. grandiflora та становить 4,49 мг/г, що на 221,18 % (в 2,21 рази) більше ніж у фармакопейному виді S. officinalis (2,03мг/г). Загальний найбільший вміст похідних кавової кислоти переважає в листі Salvia officinalis (0,77 мг/г). Найбільший вміст суми всіх виявлених сполук фенольної природи характерний для листя S. officinalis та становить 6,93 мг/г. В обох досліджуваних видах виявлено вміст 15 мікро- та макроелементів.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/22591
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фармакогнозії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23-28 (1).pdf383,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.