Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/23861
Title: Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призна- чення лікарських засобів
Authors: б/а
Issue Date: 2020
Bibliographic description (Ukraine): Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призна- чення лікарських засобів : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12-13 берез. 2020 р. : у 2-х т. – Харків : НФаУ, 2020. – Т. 1. – 540 с.
Abstract: Збірник містить статті і тези доповідей ІV Міжнародної науковопрактичної конференції «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів», де розглядаються проблеми фармакотерапії захворювань людини, наводяться результати експериментальних та клінічних досліджень, аспекти вивчення й упровадження нових лікарських засобів, доклінічні фармакологічні дослідження біологічно активних речовин природного і синтетичного походження. Наведено також праці, присвячені особливостям викладання медико-біологічних і клінічних дисциплін у закладах вищої освіти. Видання розраховано на широке коло наукових і практичних працівників медицини і фармації. Відповідальність за зміст наведених матеріалів несуть автори.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/23861
Appears in Collections:Матеріали конференцій 2000 - 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ліки_людині_2020_Частина_1.pdf11,43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.