Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/24959
Title: Науково-практичні підходи до удосконалення організації практичної підготовки магістрів фармації
Other Titles: Научно-практические подходы к усовершенствованию организации практической подготовки магистров фармации
Scientific and practical approaches to improving the organization of practical training of masters of pharmacy
Authors: Барковська, О. Я.
Барковская, О. Я.
Barkovska, O. Ya.
Keywords: фармація;практика;практична підготовка;заклад вищої освіти;роботодавець;студент;працевлаштування;удосконалення;фармация;практика;практическая подготовка;высшее учебное заведение;работодатель;студент;трудоустройство;усовершенствование;pharmacy;practice;practical training;institution of higher education;employer;student;employment;improvement
Issue Date: 2021
Bibliographic description (Ukraine): Барковська, О. Я. Науково-практичні підходи до удосконалення організації практичної підготовки магістрів фармації : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 / О. Я. Барковська. - Харків, 2021. - 27 с. - Бібліогр. : с. 17-22.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук зі спеціальності 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація». – Національний фармацевтичний університет, Харків, 2021. Вивчено нормативно-правову базу, що регулює практичну підготовку студентів в Україні. Досліджено історичні аспекти організації практичної підготовки. Проаналізовано структуру і зміст практичної підготовки магістрів фармації. Згруповано фактори впливу на її якість. Уперше розроблено систему управління якістю і процесну модель організації практичної підготовки. Ідентифіковано види ризиків практичної підготовки та запропоновано методику їх оцінювання. Створено програму співробітництва ЗВО з роботодавцями. Розроблено систему моніторингу працевлаштування випускників ЗВО. Удосконалено діагностику сформованості компетентностей магістрів фармації у процесі практичної підготовки. Запропоновано організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення практичної підготовки магістрів фармації.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/24959
Appears in Collections:15.00.01.Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація
Наукові публікації кафедри фармацевтичних технологій та забезпечення якості ІПКСФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat-barkovska-o.ja..pdf707,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.