Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/25459
Title: Topical issues of new medicines development
Authors: б/а
Issue Date: 2021
Bibliographic description (Ukraine): Topical issues of new medicines development : матеріали XXVІІI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка, м. Харків, 18-19 берез. 2021 р. – Харків : НФаУ, 2021. – 682 с.
Abstract: Збірка містить матеріали науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Topical issues of new medicines development», присвяченої 150-річчю з дня народження М. О. Валяшка, які згруповано за провідними напрямками науководослідної та навчальної роботи Національного фармацевтичного університету. Розглянуто теоретичні та практичні аспекти синтезу біологічно активних сполук і створення на їх основі лікарських субстанцій; стандартизації ліків, фармацевтичного та хіміко-технологічного аналізу; вивчення рослинної сировини та створення фітопрепаратів; сучасної технології ліків та екстемпоральної рецептури; біотехнології у фармації; досягнень сучасної фармацевтичної мікробіології та імунології; доклінічних досліджень нових лікарських засобів; фармацевтичної опіки рецептурних та безрецептурних лікарських препаратів; доказової медицини; сучасної фармакотерапії, соціально-економічних досліджень у фармації, маркетингового менеджменту та фармакоекономіки на етапах створення, реалізації та використання лікарських засобів; управління якістю у галузі створення, виробництва й обігу лікарських засобів; інформаційних технологій у фармації та медицині; основ педагогіки та психології; суспільствознавства; філології. Для широкого кола наукових і практичних працівників фармації та медицини.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/25459
Appears in Collections:Матеріали конференцій 2000 - 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Topical issues of new medicines developmen.pdf8,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.