Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/26118
Title: Перспективність застосування акустомагнітного методу для визначення концентрації магнітних наноносіїв лікарських речовин
Authors: Рахімова, М. В.
Бондаренко, І. С.
Аврунін, О. Г.
Яременко, В. Д.
Сич, І. А.
Перехода, Л. О.
Issue Date: 2021
Bibliographic description (Ukraine): Перспективність застосування акустомагнітного методу для визначення концентрації магнітних наноносіїв лікарських речовин / М. В. Рахімова [та ін.] // «Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи» : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 100-річчю Національного фармацевтичного університету, м. Харків, 10 верес. 2021 р. - Харків : НФаУ, 2021. - С. 319-321.
Abstract: Модельні експерименти з використанням ультразвуку підтверджують принципову можливість реалізації АММ. Для оцінки досяжних характеристик АММ в модельних експериментах були отримані розрахункові співвідношення, що зв'язують фізичні параметри ультразвукового випромінювання, магнітних наночастинок, колоїдного середовища, магнітного детектора і концентрації наночастинок в досліджуваному середовищі. Була також проведена оцінка мінімальної концентрації магнітних наночастинок, що може бути визначено в цьому методі (до 10-7 об'ємних %).
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/26118
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри медичної хiмiї
Тези доповідей співробітників НФаУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf5,95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.