Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/26896
Title: Особливості зростання іван-чаю вузьколистого (Epilobium angustifolium L.) у природних популяціях на території України
Authors: Волочай, В. І.
Десенко, В. Г.
Клімович, Н. Б.
Скибіцька, М. І.
Джуренко, Н. І.
Четверня, С. О.
Скляр, В. Г.
Михайленко, О. О.
Волочай, В. И.
Десенко, В. Г.
Климович, Н. Б.
Скибицкая, М. И.
Джурено, Н. И.
Четверня, С. А.
Скляр, В. Г.
Михайленко, О. А.
Keywords: Epilobium angustifolium L;іван-чай вузьколистий;ґрунт;калій;кліматичні умови;иван-чай узколистый;грунт;калий;климатические условия
Issue Date: 2021
Bibliographic description (Ukraine): Особливості зростання іван-чаю вузьколистого (Epilobium angustifolium L.) у природних популяціях на території України / В. І. Волочай, В. Г. Десенко, Н. Б. Клімович, М. І. Скибіцька, Н. І. Джуренко, С. О. Четверня, В. Г. Скляр, О. О. Михайленко // Агроекологічний журнал. - 2021. - № 1. - Р. 166-172. https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2021.227256
Abstract: Epilobium angustifolium L., іван-чай вузьколистий — широко розповсюджений на території України вид багаторічних трав’яних рослин з родини онагрових (Onagraceae Juss.), сировина якого традиційно використовується в медицині за достатньо чималим переліком показань. З метою визначення перспективних регіонів України для введення в культуру E. angustifolium L. було проведено аналіз складу ґрунту та порівняння кліматичних умов зростання семи природних популяцій з різних областей Україні. Для дослідження агрохімічних показників проби ґрунту відбирали згідно з ДСТУ 4287:2004. Вміст гумусу та рухомого фосфору визначали фотометричними методами згідно із ДСТУ 4289:2004 та ДСТУ 4115–20002 відповідно. Вміст обмінного калію визначали методом полуменевої фотометрії за Чиріковим за ДСТУ 4115–2002; кислотність зразків — інструментальним методом згідно із ДСТУ ISO 10390–2001; вміст азоту, що легко гідролізується за Корнфілдом. Усі вимірювання проводили згідно із ДСТУ ISO 10012:2005. Опис кліматичних умов проводили згідно з даними Українського гідрометеорологічного центру. Результати дослідження умов зростання іван-чаю вузьколистого у природних популяціях на території України показали, що він росте на ґрунтах з середнім і високим рівнями гумусу (2,45–6,3%), здатний адаптуватися до ґрунтів різної кислотності, з дуже низьким вмістом фосфору та азоту. Однак спостерігалася чутливість виду до рівня калію в субстраті. Тільки в одному зразку ґрунту вміст K2O був низьким (37,4 мг/кг), тоді як в інших він коливався від 54,6 до 198,5 мг/кг. Іван-чай вузьколистий росте переважно на сонячних місцях, утворює численні популяції у кліматичних умовах з високою середньорічною кількістю опадів, малочутливий до низьких температур. Тому перспективним є культивування цього виду в північних і західних областях України з регулюванням вмісту калію в ґрунті.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/26896
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фармацевтичної хіміїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.