Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/27489
Title: Управління якістю в фармації
Authors: б/а
Issue Date: 2021
Bibliographic description (Ukraine): Управління якістю в фармації : матеріали XV наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 25 трав. 2021 р. – Харків : НФаУ, 2021. – 194 с.
Abstract: Збірник містить матеріали ХV Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Управління якістю в фармації»: обговорення наукових та практичних проблем щодо управління, забезпечення і контролю якості у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров'я із залученням вчених, фахівців-практиків, викла-дачів навчальних закладів та дослідників, докторантів, аспірантів, підприємців. Представлені результати досліджень з валідації процесів виробництва і аналіти-чних методик, кваліфікації технологічного обладнання та допоміжних систем на фармацевтичних підприємствах; стандартизації готових лікарських засобів та ак-тивних фармацевтичних інгредієнтів; підготовки кадрів для фармацевтичної сфери з питань управління якістю; організації внутрішніх аудитів (самоінспек-цій); регламентації діяльності уповноважених осіб з якості; управління ризиками для якості лікарських засобів; проектування, впровадження й розвитку систем уп-равління якістю; екологічних аспектів тощо.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/27489
Appears in Collections:Матеріали конференцій 2000 - 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Управління якістю в фармації.pdf5,4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.