Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/27686
Title: Актуальні питання фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації
Other Titles: Topical issues of pharmacology, clinical pharmacology and clinical pharmacy
Authors: б/а
Keywords: конференція
Issue Date: 2021
Bibliographic description (Ukraine): Актуальні питання фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації = Topical issues of pharmacology, clinical pharmacology and clinical pharmacy : матеріали наук.-практ. internet-конф. з міжнар. участю, присвяченої десятиріччю кафедри клінічної фармакології ІПКСФ НФаУ, м. Харків, 20-21 жовт. 2021 р. – Харків : НФаУ, 2021. – 174 с.
Abstract: У збірнику опубліковані матеріали науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю «Актуальні питання фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації», присвяченої десятиріччю кафедри клінічної фармакології ІПКСФ НФаУ. У матеріалах конференції висвітлено клініко-фармакологічні та соціальні аспекти терапії COVID-19; роль та місце клінічної фармакології та клі- нічної фармації і провізора (фармацевта) в забезпеченні раціонального застосу- вання лікарських засобів при різних захворюваннях; значення доказової медицини в клінічній практиці; питання безпеки фармакотерапії і системи фармаконагляду; вікові, гендерні, хронофармакологічні, фармакогенетичні чинники ефективності та безпеки лікарських препаратів; аспекти організаційно-управлінських підходів, оцінки технологій охорони здоров’я, фармакоекономічних досліджень, формуля- рної системи як складових забезпечення раціональної фармакотерапії. Наведено роль і місце фітопрепаратів у сучасній клінічній фармакології та клінічній фарма- ції; технологічні (нанотехнологічні) аспекти розробки та контролю лікарських за- собів та актуальні питання їх доклінічного вивчення. Розглянуто сучасні методи- чні аспекти викладання клінічної фармакології та клінічної фармації. Видання представляє інтерес для наукових і практичних працівників у галузі фармації та медицини.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/27686
Appears in Collections:Матеріали конференцій 2000 - 2022Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.