Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/2905
Title: Фармакоекономічна оцінка інноваційного комплексного препарату вітаміну В1 в лікуванні діабетичної полінейропатії
Other Titles: Фармакоэкономическая оценка инновационного комплексного препарата витамина В1 в терапии диабетической полинейропатии
Pharmacoeconomic evaluation the innovative complex preparation of vitamin в1 in diabetic polineyropatii therapy
Authors: Яковлєва, Л. В.
Кириченко, О. М.
Яковлева, Л. В.
Кириченко, О. Н.
Yakovleva, L. V.
Kyrychenko, О. N.
Keywords: діабетична полінейропатія;препарати вітамінів групи В (В1, В6);водо- та жиророзчинна форми препарату вітаміну В1;фармакоекономічний аналіз;диабетическая полинейропатия;препараты витаминов группы В (В1,В6);водо- и жирорастворимые формы препарата витамина В1;фармакоэкономический анализ;diabetic polyneuropathy;vitamins В (В1, В6) preparations
Issue Date: 2009
Bibliographic description (Ukraine): Яковлєва, Л. В. Фармакоекономічна оцінка інноваційного комплексного препарату вітаміну в1 в лікуванні діабетичної полінейропатії / Л. В. Яковлєва, О. М. Кириченко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. - 2009. - № 4. - С. 50-54. - Бібліогр. : с. 53.
Abstract: Проведено фармакоекономічний аналіз схем терапії діабетичної полінейропатії з використан- ням препаратів вітамінів групи В (В1, В6). Визначена фармакоекономічна доцільність застосу- вання комплексного препарату Мільгама® в терапії діабетичної полінейропатії.
Проведен фармакоэкономический анализ схем терапии диабетической полинейропа- тии с использованием препаратов витаминов группы В (В1, В6). Определена фармако- экономическая целесообразность применения комплексного препарата Мильгамма® в терапии диабетической полинейропатии.
Pharmacoeconomic analysis diabetic polyneuropathy schemes of therapy with use of vitamins В (В1, В6) preparations was spent. Pharmacoeconomic expediency of complex preparation Milgamma® application in diabetic polyneuropathy therapy was defined.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/2905
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фармакоекономіки
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. Архів статей 2008-2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
50-54.pdf438,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.