Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3286
Title: Дослідження аспектів біологічної активності субстанцій клену ясенолистого
Other Titles: Исследования аспектов биологической активности субстанций клена ясенелистого
Authors: Малий, В. В.
Федченкова, Ю. А.
Хворост, О. П.
Малый, В. В.
Федченкова, Ю. А.
Хворост, О. П.
Keywords: екстракт листя клену ясенелистого;цитотоксична активність;екстракт кори клену ясенелистого;штами мікроорганізмів;штаммы микроорганизмов;экстракт листьев клена ясенелистого;экстракт коры клена ясенелистого;цитотоксическая активность
Issue Date: 2013
Bibliographic description (Ukraine): Малий, В. В. Дослідження аспектів біологічної активності субстанцій клену ясенолистого / В. В. Малий, Ю. А. Федченкова, О. П. Хворост // Український біофармацевтичний журнал. - 2013. - №2. - С. 72-75.
Abstract: Проведено вивчення антимікробної активності густих екстрактів листя та кори клену ясенелистого по відношенню до 9 стандартних тест-штамів мікроорганізмів. Виражена актив- ність по відношенню до St. aureus ATCC 25923 та St. aureus ATCC 6538. В дослідах in vitro густі екстракти листя та кори клену ясенолистого виявили виражену цитотоксичну активність та не впливали на клітинну ланку імунітету. Отримані результати підтверджують перспектив- ність створення на їх основі нових лікарських форм з подальшим впровадженням в медичну прак- тику.
Проведено изучение антимикробной активности густых экстрактов листьев и кори клена ясенелистного по отношению к 9 стандтартным тест-штаммам микроорганиз- мов. Установлена выраженная активность по отношению к St. aureus ATCC 25923 та St. aureus ATCC 6538. В исследованиях in vitro густые экстракты листьев и корней кле- на ясенолистного проявили выраженную цитотоксическую активность и не влияли на клеточное звено иммунитета. Полученные результаты подтверждают перспективность создания на их основе новых лекарственных форм с дальнейшим внедрением в меди- цинскую практику.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3286
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фармакогнозії
Наукові публікації кафедри ФММ
Наукові публікації кафедри ХПС
Український біофармацевтичний журнал. Архів статей 2008-2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Страницы из UBFG_2_2013[1] 78-81.pdf138,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.