Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/341
Title: Дослідження гострої токсичності шипучих таблеток "Комбітусин" для застосування в пульмонології
Authors: Лук'янчук, В. Д.
Кравець, Д. С.
Басакіна, І. І.
Дмитрієвський, Д. І.
Lukyanchuk, V. D.
Kravets, D. S.
Basakina, I. I.
Dmitrievsky, D. I.
Keywords: гостра токсичність;бронхолегеневі захворювання;шипучі таблетки;effervescent tablets;pulmonology diseases;acute toxicity
Issue Date: 2010
Publisher: НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Дослідження гострої токсичності шипучих таблеток "Комбітусин" для застосування в пульмонології / В. Д. Лук'янчук, Д. С. Кравець, І. І. Басакіна, Д. І. Дмитрієвський // Клінічна фармація. - 2010. - № 4. - С.58-61. - Бібліогр. : с.61
Abstract: Наведено результати комплексного токсикометричного вивчення нового лікарського засобу "Комбітусин" на основі сальбутамолу сульфату, амброксолу гідрохлориду, ацетилцистеїну, олії анісової та кислоти аскорбінової у формі шипучих таблеток. Отримані дані свідчать, що при введені досліджуваного препарату в дозах 2000 мг/кг, 5000 мг/кг та 10000 мг/кг загибель тварин не спостерігалась. Результати моніторингу клінічних проявів вказують на те, що після введення препарату у наведених вище дозах будь-яких порушень з боку центральної та вегетативної нервової системи, а також симптомів, які характеризують серцево-легеневу недостатність, не було виявлено. Встановлено, що досліджуваний препарат за кваліфікацією Сидорова К. К. належить до V класу токсичності "Практично нетоксичні речовини", що вказує на його практично повну безпечність в умовах короткочасної дії на організм тварин і підтверджує та обгрунтовує доцільність і перспективність подальших досліджень з метою створення лікарського препарату для застосування у терапії бронхолегеневих захворювань.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/341
ISSN: 1562-725Х
Appears in Collections:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
58-61.pdf120,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.