Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/373
Title: Діалектика та методологія організації фармацевтичної допомоги населенню за умов впровадження обов'язкового медичного страхування
Authors: Немченко, А. С.
Панфілова, Г. Л.
Пропіснова, В. В.
Nemchenko, A. S.
Panfilova, A. L.
Propisnova, V. V.
Keywords: обов'язкове медичне страхування;фармацевтична допомога;фармацевтична послуга;фармацевтична профілактика;фармацевтична діагностика;забезпечення населення ліками;pharmaceutical aid;medical insurance
Issue Date: 2009
Publisher: НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Немченко, А. С. Діалектика та методологія організації фармацевтичної допомоги населенню за умов впровадження обов'язкового медичного страхування / А. С. Немченко, Г. Л. Панфілова, В. В. Пропіснова // Клінічна фармація. - 2009. - № 1. - С.31-36. - Бібліогр. : с.36
Abstract: На рубежі ХХ-ХХІ століть відбулися значні суспільні та науково-технічні зміни, в результаті яких у фармацевтичній практиці виникли нові напрямки діяльності (відповідальне самолікування, фармацевтичні - опіка, профілактика, діагностика). Все більш важливе місце в організації ефективної фармацевтичної допомоги стали займати сучасні технології торгівлі та маркетингові заходи. Суттєво змінились зміст фармацевтичної допомоги та параметри оцінки якості її надання. У статті наведені результати теоретичних досліджень щодо систематизації знань з надання населенню якісної фармацевтичної допомоги в умовах зовнішнього і внутрішнього середовища, що постійно змінюється. Сучасне визначення основних фармацевтичних термінів, наведене у статті, може бути використане при формуванні простору галузі та при розробці законодавчо-правової бази, що регулює фармацевтичну діяльність в Україні.
The great changes in society and science took place in the end of the XX-th century. As a result new directions in pharmaceutical practice (responsible self-treatment, pharmaceutical care, diagnosis and prophylaxis)have been appeared. Modern technologies in trade and marketing measures began to be more important in organizing the effective pharmaceutical aid. The essence of the pharmaceutical aid and the parameters of its quality estimation have changed greatly. The results of the theoretical research in systemizing the information in the field of organization of the high-quality pharmaceutical aid in the conditions of constant environmental changes are given in the article. A modern definition of basic pharmaceutical terms given in the article can be used while forming the scientific and information base of the branch, as well as while creating the pharmaceutical laws regulated the pharmaceutical activity in Ukraine.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/373
ISSN: 1562-725Х
Appears in Collections:Клінічна фармація. Архів статей 1997-2009
Наукові публікації кафедри організації та економіки фармації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
str_31-36.pdf171,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.