Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3797
Title: Патогенетична роль аміноцукрів при звичному невиношуванні вагітності
Authors: Шевченко, О. І.
Зайченко, Г. В.
Зупанець, І. А.
Грищенко, О. В.
Пропіснова, В. В.
Сторчак, Г. В.
Шевченко, О. И.
Зайченко, Г. В.
Зупанец, И. А.
Грищенко, О. В.
Прописнова, В. В.
Сторчак, Г. В.
Shevchenko, O. I.
Zaychenko, A. V.
Zupanets, I. A.
Gryshchenko, O. V.
Propisnova, V. V.
Storchak, A. V.
Keywords: невиношування вагітності;обмін аміноцукрів;ендогенний N-ацетилглюкозамін
Issue Date: 2004
Bibliographic description (Ukraine): Шевченко, О. І. Патогенетична роль аміноцукрів при звичному невиношуванні вагітності / О. І. Шевченко, Г. В. Зайченко, І. А. Зупанець, О. В. Грищенко, В. В. Пропіснова, Г. В. Сторчак // Клінічна фармація. - 2004. - № 2. - С. 31-34.
Abstract: Проведений аналіз можливих чинників мимовільного аборту. Запропонована теорія про можливу роль недостатності ендогенного глюкозаміну як однієї з причин невиношування вагітності. Представлені результати порівняльного визначення вмісту ендогенного N-ацетилглюкозаміну (загального, вільного та зв'язаного з білками) у сироватці крові 40 жінок зі спонтанними абортами, 40 вагітних з фізіологічною гестаціею та 20 невагітних жінок-донорів. Вміст ендогенного N-ацетилглюкозаміну визначали за методикою, заснованою на взаємодії гексозамінових сполук з пара-диметиламінобензальде-• гідом у спиртовому середовищі. Встановлено зниження ендогенного загального і вільного N-ацетилглюкозаміну в ході фізіологічної гестації. Невиношування вагітності супроводжується значним .зниженням рівня загального N-ацвтилглюкозаміну за рахунок зв'язаної з білками фракції, що може бути використано для діагностики загрози мимовільного аборту. Зниження рівня вільної фракції в ході гестації можна пояснити витратою N-ацетилглюкозаміну на побудову тканин ембріона, його провізорних органів і глікокаліксу ворсин хоріону.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3797
Appears in Collections:Клінічна фармація. Архів статей 1997-2009

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31-34(1).pdf192,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.