Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4318
Title: Модель особистості та соціальна спрямованість діяльності майбутнього фахівця
Authors: Сабатовська, І. С.
Сабатовская, И. С.
Sabatovska, I. S.
Keywords: модель;модель фахівця;професійна діяльність;соціальна спрямованість;професійна спрямованість;модель;модель специалиста;профессиональная деятельность;социальная направленность;профессиональная направленность
Issue Date: 2013
Bibliographic description (Ukraine): Сабатовська, І. С. Модель особистості та соціальна спрямованість діяльності майбутнього фахівця / І. С. Сабатовська // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. наук. пр. – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип. 38, ч. 2. – С. 24-30. - (Серія «Педагогіка і психологія»)
Abstract: У статті розглядається сутність та особливості професійної і соціальної діяльності майбутнього фахівця, обґрунтовуються основні підходи до його моделювання. Зазначені моделі фахівця виступають одним із джерел вибору, наукового обґрунтування і педагогічного проектування характеру та змісту підготовки фахівця.
В статье рассматривается сущность и особенности профессиональной и социальной деятельности будущего специалиста, обосновываются основные подходы к его моделированию. Отмеченные модели специалиста выступают одним из источников выбора, научного обоснования и педагогического проектирования характера и содержания подготовки специалиста.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4318
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри педагогiки та психологiї IПКСФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.doc82 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.