Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4662
Title: Синтез, будова та біологічна активність D-(+)-глюкозиламідів і D-(+)-глюкозиламонієвих солей 3-оксамоїлзаміщених N-фенілантранілових кислот
Authors: Сулейман, М. М.
Сулейман, М. М.
Suleyman, М. М.
Зупанець, М. В.
Зупанець, М. В.
Zupanets, M. V.
Ісаєв, С. Г.
Исаев, С. Г.
Isaev, S. G.
Крючкова, Т. М.
Крючкова, Т. Н.
Kryuchkova, T. N.
Павлій, О. І.
Павлий, А. И.
Pavliy, A. I.
Дроговоз, С. М.
Дроговоз, С. М.
Drogovoz, S. M.
Кленіна, О. В.
Keywords: N-фенілантранілові кислоти;N-phenylanthranilic acids;щавлева кислота;щавелевая кислота;оxalic acid;аміди;амиды;amides
Issue Date: 2014
Publisher: НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Синтез, будова та біологічна активність D-(+)-глюкозиламідів і D-(+)-глюкозиламонієвих солей 3-оксамоїлзаміщених N-фенілантранілових кислот / М. М. Сулейман, М. В. Зупанець, С. Г. Ісаєв, Т. М. Крючкова, С. М. Дроговоз, О. І. Павлій, О. В. Кленіна // Проблеми синтезу біологічно активних речовин та створення на їх основі лікарських субстанцій : матер. Укр. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю з дня народження д-ра хім. наук, проф. Павла Олексійовича Петюніна (24-25 квітня 2014 р., м. Харків). – Х. : НФаУ, 2014. - С. 70.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4662
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри фармакологiї та фармакотерапії
Наукові публікації кафедри медичної хiмiї
Наукові публікації кафедри фармакогнозії
Тези доповідей співробітників НФаУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70.pdf125,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.