Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/527
Название: Встановлення ефективності препарату "Рексод" при дексаметазоновому діабеті
Авторы: Дроговоз, С. М.
Бухтіярова, І. П.
Деримедвідь, Л. В.
Drogovoz, S. M.
Bukhtiyarova, I. P.
Derimedved, L. V.
Бухтиярова, И. П.
Деримедведь, Л. В.
Ключевые слова: цукровий діабет;антиоксиданти;рекомбінантна супероксиддисмутаза;а-токоферолу ацетат;diabetes;antioxidants;recombinant superoxide dismutase;a-tocopherol acetate
Дата публикации: 2006
Издательство: НФаУ
Библиографическое описание: Дроговоз, С. М. Встановлення ефективності препарату "Рексод" при дексаметазоновому діабеті / С. М. Дроговоз, І. П. Бухтіярова, Л. В. Деримедвідь // Клінічна фармація. - 2006. - № 4. - С. 53-57. - Бібліогр. : с.56-57
Краткий осмотр (реферат): Наведено експериментальні дані з дослідження ефективності препарату рекомбінантної супероксиддисмутази "Рексоду" при дексаметазоновому діабеті у щурів. Встановлено, що при використанні рексоду спостерігається зменшення інтенсивності процесів вільнорадикального окиснення (за рівнем ТБК-активних продуктів, ДК), покращується активність ферментативного ланцюга антиокисної системи (СОД, каталаза, глутатіон), що сприяє поліпшенню стану вуглеводного обміну. За всіма показниками, що досліджувалися, ефективність препарату рекомбінантної супероксиддисмутази "Рексоду" в 1,2-1,4 рази перевищувала ефективність α-токоферолу ацетату. Отримані дані свідчать про доцільність подальшого дослідження природних антиоксидантів при цукровому діабеті у якості коректорів метаболічних процесів.
The article gives the experimental data of the efficiency research of the recombinant superoxide dismutase drug — Rexod — in dexametazone diabetes in rats. It has been proven that while using Rexod there is the reduction in the intensity of the free radical processes oxidation (in the level of the TBA-active products, DC), the activity of the fermentative link of the anti-oxidative system (SOD, catalase, glutation) is improved, and it promotes the improvement of the carbohydrate metabolism state. The efficiency of recombinant superoxide dismutase drug — Rexod exceeded in 1.2-1.4 times the efficiency of a-tocopherol acetate in all indexes studied. The data obtained testify the expediency of further research of the natural antioxidants in diabetes mellitus as correctors of metabolic processes.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/527
ISSN: 1562-725Х
Располагается в коллекциях:Клінічна фармація. Архів статей 1997-2009
Наукові публікації кафедри фармакологiї та фармакотерапії

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
53-57.pdf220,06 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.