Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/617
Название: Фармацевтична опіка пацієнтів при застосуванні лікарських засобів для корекції інсомнічних розладів
Авторы: Зупанець, І. А.
Попов, С. Б.
Отрішко, І. А.
Шебеко, С. К.
Zupanets, I. A.
Popov, S. B.
Otrishko, I. A.
Shebeko, S. K.
Ключевые слова: фармацевтична опіка;лікарські препарати;інсомнічні розлади;pharmaceutical care;insomnia disorders;medicines
Дата публикации: 2009
Библиографическое описание: Фармацевтична опіка пацієнтів при застосуванні лікарських засобів для корекції інсомнічних розладів / І. А. Зупанець, С. Б. Попов, І. А. Отрішко, С. К. Шебеко // Клінічна фармація. - 2009. - № 1. - С. 4-9. - Бібліогр. : с. 8-9.
Краткий осмотр (реферат): Згідно зі статистичними даними на теперішній час значна частина дорослого населення потерпає від інсомнічних розладів, тому важливість проведення фармацевтичної опіки даної категорії пацієнтів не викликає сумнівів. Фахівцем зі всебічним науковим знанням про швидко зростаючий арсенал сучасних лікарських засобів є провізор. На нього у відповідності зі стратегією ВООЗ покладаються обов'язки консультанта лікаря і пацієнта при вирішенні найрізноманітніших питань стосовно фармакологічних, фармакокінетичних, хімічних, біофармацевтичних властивостей лікарських засобів, тобто здійснення фармацевтичної опіки. Переважна більшість ситуацій, пов'язаних з розладами сну, потребує лікарської консультації, проте значущість провізора у вирішенні цих проблем досить вагома, оскільки саме до провізора в більшості випадків першочергово звертаються пацієнти за допомогою. Тому обізнанність фахівця-провізора у питаннях виявлення загрозливої симптоматики та раціонального застосування рецептурних і безрецептурних гіпно-седативних засобів є невід'ємною складовою успішного лікування пацієнтів з інсомнічними розладами.
According to the statistical data at present the significant part of the adult population suffer from insomnia disorders, that is why the importance of carrying out the pharmaceutical care of the given category of patients is without any doubt. A pharmaceutist is the expert with all-round scientific knowledge about rapidly increasing arsenal of modern medicines. According to the strategy of the WHO the duties of the pharmaceutist are consalting a doctor and a patient while solving various questions concerning pharmacological, pharmacokinetic, chemical, biopharmaceutical properties of medicines, i.e. the realization of the pharmaceutical care. A great deal of situations relating with disorders of the sleep require the medical consultation, however the importance of a pharmaceutist in solving these problems is very significant, as it is the pharmaceutist who patients address for the help in most cases. Therefore, the awareness of the specialist-pharmaceutist in questions of revealing the threatening signs and rational application of prescription and OTC hypno-sedative medicines is the integral component of the successful treatment of patients with insomnia disorders.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/617
ISSN: 1562-725Х
Располагается в коллекциях:Клінічна фармація. Архів статей 1997-2009
Наукові публікації кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
str_04-09.pdf157,45 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.