Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 12 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1998Синтез та біологічна активність з-алкіл(арил) іденаміно- та з-ациламіно-2-метилхіназолінонівШемчук, Л. А.
1998Синтез та біологічна активність ацил- та сульфацилгідразидів глутарової кислоти, їх імідів та солейЧерних, В. П.; Черных, В. П.; Chernih, V. P.; Шемчук, Л. А.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.; Гриценко, И. С.; Гриценко, І. С.; Gricenko, I. S.; Иванова, И. Л.; Іванова, І. Л.; Ivanova, I. L.; Горячий, В. Д.; Горячий, В. Д.; Goraychiy, V. D.; Тюкин, М. Б.; Тюкін, М. Б.; Tukin, M. B.; Коваленко, С. Н.; Коваленко, С. М.; Kovalenko, S. N.; Kovalenko, S. M.
1991Синтез и биологическая активность 3-(2'-аминотиазолил-4')- кумариновЖуравель, И. А.; Журавель, І. О.; Zhuravel', I. A.; Коваленко, С. Н.; Коваленко, С. М.; Kovalenko, S. N.; Черних, В. П.; Черных, В. П.; Chernykh, V. P.; Порохняк, А. О.; Порохняк, А. О.; Porohnayk, A. O.; Рядных, Е. К.; Рядних, О. К.; Raydnih, E. K.; Маркова, В. М.; Маркова, В. М.; Markova, V. M.; Zhuravel', I. O.; Raydnih, O. K.; Kovalenko, S. M.
1999Синтез и строение 3-(2,4-дихлорфенил)-6-фторхиназолин-2,4(1Н,3Н)-дионаРусанова, С. В.; Русанова, С. В.; Rusanova, S. V.; Михайлов, С. В.; Михайлов, С. В.; Mihaylov, S. V.; Коваленко, С. Н.; Коваленко, С. М.; Kovalenko, S. N.; Черных, В. П.; Черних, В. П.; Chernih, V. P.; Баумер, В. Н.; Баумер, В. Н.; Baumer, V. N.; Kovalenko, S. M.
1994Вивчення реакції N-арилглутарімідів з пентахлоридом і трихлороксидом фосфоруШемчук, Л. А.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.
1999Синтез і біологічна активність похідних 9-метил-8-окса-10-азатрицикло[7.3.1.02,7]тридека-2,4,6-трієн-11-ону та 2-окса-15-азатетрацикло [7.5.3.01,10.03,8]гептадека-3,5,7-трієн-16-онуБилов, І. Є.; Былов, И. Е.; Bylov, I. E.; Коваленко, С. Н.; Коваленко, С. М.; Kovalenko, S. N.; Черных, В. П.; Черних, В. П.; Chernih, V. P.; Вошко, Т. В.; Вошко, Т. В.; Voshko, T. V.; Kovalenko, S. M.
1999Синтез та протипухлинна активність 5-іміно-2-арил-3,5-дигідро-4н-хромено[3,4-с]піридин-4-онівБылов, И. Е.; Билов, І. Є.; Bylov, I. E.; Коваленко, С. М.; Коваленко, С. Н.; Kovalenko, S. N.; Черных, В. П.; Черних, В. П.; Chernih, V. P.; Kovalenko, S. M.
1998Синтез і біологічна активність 2-оксо-2H-1-бензопіран-3-N-R-карбоксамідів та їх 2-іміноаналогівБылов, И. Е.; Билов, І. Є.; Bylov, I. E.; Коваленко, С. М.; Коваленко, С. Н.; Kovalenko, S. N.; Черних, В. П.; Черных, В. П.; Chernih, V. P.; Kovalenko, S. M.
1996Конструювання та синтез біологічно активних речовин з фармакофорами дикарбоксильноі природиЧерних, В. П.; Орленко, І. В.; Іванова, І. Л.; Білоконь, Я. В.; Боряк, Л. І.; Коваленко, Св. М.; Горячий, В. Д.; Сергієнко, О. М.; Колесникова, Т. О.; Снітковський, Є. Л.; Гридасов, В. І.; Шемчук, Л. А.; Гриценко, І. С.; Коваленко, С. М.; Черных, В. П.; Коваленко, С. Н.; Гриценко, И. С.; Шемчук, Л. А.; Гридасов, В. И.; Снитковский, Е. Л.; Колесникова, Т. А.; Сергиенко, Е. М.; Горячий, В. Д.; Коваленко, Св. Н.; Боряк, Л. И.; Белоконь, Я. В.; Иванова, И. Л.; Орленко, И. В.; Chernykh, V. P.; Kovalenko, S. N.; Gritsenko, I. S.; Shemchuk, L. A.; Gridasov, V. I.; Snitkovskiy, E. L.; Kolesnikova, T. A.; Sergiyenko, E. M.; Horiachyi, V. D.; Kovalenko, Sv. N.; Boriak, L. I.; Belokon, Y. V.; Ivanova, I. L.; Orlenko, I. V.
1995Синтез та біологічна активність похідних гідразидів арилсульфоногідразидів глутарової кислотиЧерних, В. П.; Горячий, В. Д.; Шемчук, Л. А.; Іванова, І. Л.; Канаан, Х. М.; Дикий, І. Л.; Черных, В. П.; Горячий, В. Д.; Шемчук, Л. А.; Иванова, И. Л.; Канаан, Х. М.; Дикий, И. Л.; Chernykh, V. P.; Horiachyi, V. D.; Shemchuk, L. A.; Ivanova, I. L.; Kanaan, H. M.; Dikij, I. L.