Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8320
Title: Основи техніко-тактичної підготовки в баскетболі
Other Titles: Основы технико-тактической подготовки в баскетболе
Authors: Аркуша, А. О.
Королінська, С. В.
Ізмайлова, Н. І.
Слюсаренко, О. О.
Недорубко, С. А.
Зелененко, Н. О.
Аркуша, А. А.
Королинская, С. В.
Измайлова, Н. И.
Слюсаренко, О. А.
Недорубко, С. А.
Зелененко, Н. А.
Arkusha, A. O.
Korolinska, S. V.
Izmailova, N. I.
Slusarenko, O. O.
Nedorubko, S. A.
Zelenenko, N. O.
Keywords: баскетбол;технічна підготовка;тактична підготовка;травматизм;баскетбол;техническая подготовка;тактическая подготовка;травматизм;basketball;technical training;tactical training;injuries
Issue Date: 2013
Bibliographic description (Ukraine): Основи техніко-тактичної підготовки в баскетболі: навч. посіб. для студ. вищих фармац. навч. закладів та фармац. ф-тів / А. О. Аркуша, С. В. Королінська, Н. І. Ізмайлова та ін. - Х. : НФаУ, 2013. - 103 с.
Abstract: У навчальному посібнику розглянуті основи техніко-тактичної підготовки і виховання фізичних якостей у студентів, необхідних їм для ефективного оволодіння технікою гри в баскетбол і досягнення високих результатів у процесі фізичного виховання у ВНЗ. У цій роботі наведені оптимальні методи вирішення задач та підбору засобів і методів фізичного виховання. Посібник призначений для викладачів ВНЗ, тренерів, студентів будь-якого рівня підготовки і на будь-якому курсі навчання.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8320
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри фiзичної реабілітації та здоров'я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
посибнык баскетбол.docx4,25 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.