Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8329
Title: Основи здорового способу життя студентів
Other Titles: Основы здорового образа жизни студентов
Authors: Королінська, С. В.
Ізмайлова, Н. І.
Сіренко, П. О.
Аркуша, А. О.
Королинская, С. В.
Измайлова, Н. И.
Сиренко, П. А.
Аркуша, А. А.
Korolinska, S. V.
Izmailova, N. I.
Sirenko, P. O.
Arkusha, A. O.
Keywords: здоров’я;студент;фізична культура;здоровий спосіб життя;здоровье;студент;физическая культура;здоровый образ жизни;health;student;physical culture;healthy style of life
Issue Date: 2013
Bibliographic description (Ukraine): Основи здорового способу життя студентів: навч. посіб. для студ. вищих фармац. навч. закладів та фармац. ф-тів / С. В. Королінська, Н. І. Ізмайлова, П. О. Сіренко, А. О. Аркуша. - Х. : НФаУ, 2013. - 84 с.
Abstract: У навчальному посібнику на основі педагогічної практики та висновків педагогічних досліджень викладені теоретичні основи науки про здоров'я та здоровий спосіб життя. Надані практичні рекомендації щодо рациональної организації способу життя, харчування, занять физичою культурою Турбота про здоров'я, його зміцнення - повинні стати ціннісними мотивами, які формують, регулюють та контролюють спосіб життя. Даний посібник призначений для викладачів, студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів та фармацевтичних факультетів.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8329
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри фiзичної реабілітації та здоров'я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПОСІБНИК ЗОЖ.doc596,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.