Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8330
Title: Фізичне виховання в реабілітації студентів з ослабленним здоров’ям
Other Titles: Физическое воспитание в реабилитации студентов с ослабленным здоровьем
Authors: Аркуша, А. О.
Ізмайлова, Н. І.
Куделко, В. Е.
Королінська, С. В.
Кирильченко, С. М.
Аркуша, А. А.
Измайлова, Н. И.
Куделко, В. Э.
Павленко, Е. Е.
Королинская, С. В.
Кирильченко, С. Н.
Arkusha, A. O.
Izmailova, N. I.
Kudelko, V. E.
Pavlenko, E. E.
Korolinska, S. V.
Kirilchenko, S. M.
Keywords: фізичне виховання;реабілітація;здоров’я;студент;физическое воспитание;реабилитация;здоровье;студент;physical training;reabilitation;health;student
Issue Date: 2009
Bibliographic description (Ukraine): Фізичне виховання в реабілітації студентів з ослабленим здоров’ям : метод. рек. для студ. фарм. навч. закл. / А. О. Аркуша [та ін.] - Х. : НФаУ, 2009. - 110 с.
Abstract: У роботі на основі педагогічної практики та висновківмнаукових досліджень викладені рекомендації по організації та методиці проведення оздоровчо-тренувальних занять з фізичного виховання зі студентами спеціального навчального відділення; надана характеристика особливостей організації заннять після перенесених захворювань, наводяться приблізні комплекси фізичних вправ при тих чи інших захворювань студентів; надаються рекомендації студентам по самоконтролю й оптимізації фізичних навантажень під час самостійних занять.Дані методичні рекомендації призначені для викладачів кафедр фізичного виховання фармацевтичних вищих навчальних закладів, які працюють із студентами спеціального навчального відділення, медичних працівників та студентів іззахворюваннями різних систем і органів.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8330
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри фiзичної реабілітації та здоров'я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методичка Измайловой Реабілітація студентів1,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.