Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9055
Title: Взаємозв’язок інноваційності аптек з оцінкою та реакцією на зміни макросередовища
Other Titles: Взаимосвязь инновационности аптек с оценкой и реакцией на изменения макросреды
Authors: Нессонова, М. М.
Пестун, І. В.
Бондарєва, І. В.
Мнушко, З. М.
Nessonova, M. M.
Пестун, И. В.
Pestun, I. V.
Бондарева, И. В.
Bondareva, I. V.
Мнушко, З. Н.
Mnushko, Z. M.
Keywords: фактори макросередовища;аптеки-інноватори;аптеки-консерватори;кореспондентський аналіз;факторы макросреды;аптеки-инноваторы;аптеки-консерваторы;корреспондентский анализ
Issue Date: 2011
Publisher: Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 2011, Вип.XXIV, №3
Bibliographic description (Ukraine): Пестун, І. В. Взаємозв’язок інноваційності аптек з оцінкою та реакцією на зміни макросередовища / І. В. Пестун, І. В. Бондарєва, З. М. Мнушко, М. М. Нессонова / Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - 2011. - Вип. XXIV, №3. - С. 62-66.
Abstract: Наведено результати статистико-математичної обробки даних про вивчення аптеками факторів макросередовища, використовувані заходи для адаптації до змін, що відбуваються. Показана залежність тенденції бізнесу від категорії аптеки – інноватор чи консерватор. Виділено критерії визначення інноваційності аптеки. Внаслідок побудови таблиці Берта встановлено тісноту зв’язку між категорією аптеки й оцінками заходів адаптивного управління.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9055
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри біофізики та iнформаційних технологій
Наукові публікації кафедри ФММ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
apfimntp_2011_24_3_19.pdf440,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.