Browsing by Content types Article

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 3565 to 3584 of 6220 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2009З історії дослідження візантійського мистецтва у Харківському університеті: Є. К. РєдінФіліппенко, Р. І.; Куделко, С. М.; Филиппенко, Р. И.
2005З-диметиламинометил-2-метил- 1H-хинолин-4-он -эффективный реагент в синтезе 3-аминометилзамещенных хинолоновЗубков, В. А.; Гриценко, И. С.; Таран, С. Г.; Подольский, И. Н.; Каменецкая, О. Л.; Zubkov, V. A.; Gritsenko, I. S.; Taran, S. G.; Podolsky, I. M.; Kamenetskaya, O. L.; Зубков, В. О.; Гриценко, І. С.; Таран, С. Г.; Подольський, І. М.; Каменецька, О. Л.
2013Забезпечення оптимальної області рН ін’єкційного розчину магнію сульфатуШевченко, В. О.; Бондар, В. С.; Ролік, С. М.; Пересадько, І. Г.; Шевченко, В. А.; Бондарь, В. С.; Ролик, С. Н.; Пересадько, И. Г.; Shevchenko, V. O.; Bondar, V. S.; Rolik, S. M.; Peresad’ko, I. G.
2017Забезпечення преаналітичного етапу в медичних лабораторіях як важливого процесу системи управління якістюЄрьоменко, Р. Ф.; Еременко, Р. Ф.; Yeriomenko, R. F.; Козар, В. В.; Kozar, V. V.; Должикова, О. В.; Должикова, Е. В.; Dolzhykova, O. V.
2019Забезпечення розвитку підприємства шляхом управління організаційними змінамиСтрапчук, С. І.; Страпчук, C. И.; Strapchuk, S. I.; Звєрькова, Д. Ю.; Зверькова, Д. Ю.; Zverkova, D. Yu.
2018Забезпечення цілісності данних у рамках належних практик GXP для фармацевтичного бізнесуПідпружников, Д. Ю.; Подпружников, Д. Ю.; Pidpruzhnykov, D. Yu.
2018Забезпечення якості біохімічних досліджень за допомогою валідаційних процедур у лабораторії клінічної діагностики Клініко-діагностичного центру Національного фармацевтичного університету на прикладі методик визначення рівнів загального та прямого білірубіну у біологічних рідинахМісюрьова, С. В.; Доброва, В. Є.; Свід, Н. О.; Отрішко, І. А.; Сахарова, Т. С.; Mіsiurova, S. V.; Dobrova, V. Ye.; Svid, N. O.; Otrishko, I. A.; Sakharova, Т. S.; Мисюрева, С. В.; Доброва, В. Е.; Свид, Н. А.; Отришко, И. А.; Сахарова, Т. С.
2018Забезпечення якості дослідження технологічних аспектів отримання екстракту бруньок тополі чорноїБондар, А. І.; Губарь, С. М.; Безчаснюк, О. М.; Ткаченко, О. В.; Георгіянц, В. А.; Вишневський, І. А.; Bondar, A. I.; Gubar, S. M.; Bezchasniuk, O. M.; Tkachenko, O. V.; Георгиянц, В. А.; Georgiyants, V. A.; Вишневский, И. А.; Vyshnevskyi, I. A.
2017Забезпечення якості надання послуг аптечним підприємством шляхом дотримання відповідності встановленим стандартамПівень, О. П.; Пивень, Е. П.; Piven, O. P.; Ткаченко, І. В.; Ткаченко, И. В.; Tkachenko, I. V.; Шуванова, О. В.; Шуванова, Е. В.; Shuvanova, O. V.
2018Забруднення водних об’єктів фармацевтичними препаратами (огляд)Нетьосова, К. Ю.; Нетёсова, К. Ю; Netyosova, K. Yu.; Євсєєва, Л. В.; Ievsieieva, L. V.; Губін, Ю. І.; Губин, Ю. И.; Gubin, U. I.; Журавель, І. О.; Журавель, И. А.; Zhuravel', I. O.; Бондарь, Н. Г.; Bondar, N. G.
2014Загальне оцінювання ризиків для якості на етапі фармацевтичної розробки лікарської форми очні крапліАндрюкова, Л. М.; Фетісова, О. Г.; Якубчук, О. М.; Коваленко, С. М.; Андрюкова, Л. Н.; Фетисова, Е. Г.; Якубчук, А. Н.; Коваленко, С. Н.; Andryukova, L. M.; Yakubchuk, O. M.; Fetisova, Е. G.; Kovalenko, S. M.
2018Загальний огляд захворювань, при лiкуваннi яких широко застосовують препарати з ефiрними олiямиБисага, Є. І.; Бисага, Е. И.; Bisaga, Ye. I.; Вишневська, Л. І.; Вишневская, Л. И.; Vishnevska, L. I.; Onishchuk, V. O.; Онищук, В. О.; Оніщук, В. О.; Кисельова, К. Є.; Kyselova, K. Ie.; Киселева, К. Е.
2019Загальні підходи до управління конкурентоспроможністю і стратегічним розвитком аптечних мережБондарєва, І. В.; Бондарева, И. В.; Bondarieva, I. V.; Посилкіна, О. В.; Посылкина, О. В.; Posylkina, O. V.; Мала, Ж. В.; Малая, Ж. В.; Mala, Zh. V.
2019Загальні товарознавчі аспекти інфрачервоних термометрівКоваленко, С. М.; Коваленко, С. Н.; Kovalenkо, S. M.
2011Законодавче закріплення поняття "фармацевтична діяльність"Васильєв, С. В.; Васильев, С. В.; Vasiliev, S. V.
2018Закономірності зв'язку "будова – діуретична дія" в ряду N-бензил-6-гідрокси-2-метил-4-оксо-2,4-дигідро-1H-піроло[3,2,1-ij]хінолін-5-карбоксамідівГолік, М. Ю.; Голик, Н. Ю.; Golik, M. Yu.; Ukrainets, I. V.; Українець, І. В.; Украинец, И. В.; Сидоренко, Л. В.; Sidorenko, L. V.; Sim, G.; Сім, Г.; Сим, Г.
1996Залежність аглютинуючої здатності лектинів омели білої від технології отримання екстрактуКовальов, В. М.; Краснікова, Т. А.; Мартинов, А. В.; Ковалев, В. Н.; Красникова, Т. А.; Мартынов, А. В.; Kovalev, V. N.; Krasnikova, T. N.; Martynov, A. V.
1995Залежність імунокоригуючих властивостей перорального цукрознижуючого препарату «Глісульфазид» від генетичного нахилу до цукрового діабетуБриндак, О. І.; Черних, В. П.; Вороніна, Л. М.; Черних, В. Ф.; Воробйов, В. В.; Вороніна, Н. І.; Коваленко, Св. М.; Бриндак, О. И.; Черных, В. П.; Воронина, Л. Н.; Черных, В. Ф.; Воробьев, В. В.; Воронина, Н. И.; Коваленко, Св. Н.; Brindak, O. I.; Chernykh, V. P.; Voronina, L. N.; Chernykh, V. F.; Vorobiyov, V. V.; Voronina, N. I.; Kovalenko, Sv. N.
1995Залежність імунокоригуючих властивостей цукрознижуючого препарату "Глісульфазид" від генетичної схильності до цукрового діабетуБриндак, О. І.; Вороніна, Л. М.; Черних, В. Ф.; Воробйов, В. В.; Вороніна, Н. І.; Бриндак, О. И.; Воронина, Л. Н.; Черных, В. Ф.; Воробъев, В. В.; Воронина, Н. И.; Brindak, O. I.; Voronina, L. M.; Chernykh, V. F.; Vorobiyov, V. V.; Voronina, N. I.
2017Залучення студентів НФаУ до законотворчої діяльності у сфері менеджменту якості навколишнього середовищаГубін, Ю. І.; Євсєєва, Л. В.; Gubin, Yu. I.; Yevseeva, L. V.; Губин, Ю. И.; Евсеева, Л. В.