eaNUPh >
Автореферати дисертацій та дисертації >
14.03.05.Фармакологія >


Назва: Експериментальне обґрунтування фармакологічних властивостей наночастинок срібла
Інші назви: Экспериментальное обоснование ротивомикробных свойств наночастиц серебра
Experimental substantiation of pharmacological properties of silver nanoparticles
Автори: Прискока, А. О.
Pryskoka, A. O.
Ключові слова: нанофармакологія
наночастинки срібла
протимікробні властивості
антибіотикорезистентні штами
сепсис
абсцес
нанофармакология
наночастицы серебра
противомикробные свойства
антибиотикорезистентность
сепсис
абсцесс
nanopharmacology
silver nanoparticles
antimicrobial activity
antimicrobial resistance
sepsis
abscess
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Прискока, А. О. Експериментальне обґрунтування фармакологічних властивостей наночастинок срібла : автореф. дис. ... канд. фармац. наук. : 14.03.05 / А. О. Прискока. - Х., 2016. - 20 с. - Бібліогр. : с. 16-18.
Короткий огляд (реферат): Дисертаційна робота присвячена проблемі фармакотерапії ба ктеріальних інфекцій, спричинених , зокрема, антибіотикорезистентними штамами . У роботі теоретичн о узагальнен о й експериментальн о обґрунтовано нов ий підхід до розв’язання проблеми лікування сепсису та деяких локальних інфекційних уражень . Отримані в дисерта ційній роботі дані підтверджують наявність протимікробного ефекту наночастинок сріб л а (НЧС) у колоїдному розчині із середнім розміром 30 нм що до широкого спектр а мікроорганізмів, у тому числі антибіотикорезистентних . Встановлена доцільність застосування НЧ С із середнім розміром 30 нм у випадку генералізованої полімікробної інфекції та полімікробного абсцесу , спричинених Staphylococcus aureus, Streptococcus zooepidemicus, Pseudomonas aeruginosa , а також абсцесів , зумовлених Actinobacillus lignieresii та Fuso bacterium necrophorum . Це може мати практичне значення в лікуванні сепсису та його ускладнень і локальних уражень, викликаних широким спектром бактеріальних патогенів .
The thesis is devoted to the problem of pharmacotherapy of infections cau sed by bacteria, including antibiotic - resistant strains. New approach in solving the problem of the treatment of sepsis and some local infectious lesions was theoretically and experimentally substantiated in this work. Data obtained in this thesis confirms the antimicrobial effect of silver nanoparticles , a substance with an average particle size of 30 nm , against a wide spectrum of microorganisms, including antibiotic - resistant ones . There was determined a r easonability of silver nanoparticles ’ with an ave rage size of 30 nm use in treatment of generalized polymicrobial infection and abscess formation caused by Staphylococcus aureus, Streptococcus zooepidemicus, Pseudomonas aeruginosa , and abscesses caused by Actinobacillus lignieresii and Fusobacterium necr ophorum . This may have practical implications in the treatment of sepsis and its complications, as well as local lesions, caused by a wide range of bacterial pathogens.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10107
Розташовується у зібраннях:14.03.05.Фармакологія

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Автореферат-А_О_Прискока.pdf619,27 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Цей матеріал захищений початковим авторським правом

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.