Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10152
Title: Дослідження циркануальних ритмів синтезу мелатоніну в сироватці крові щурів-самців різного віку
Other Titles: Исследование цирканнуальных ритмов синтеза мелатонина в сыворотке крови крыс-самцов разного возраста
Research of circannual rhythms of synthesis melatonin in blood serum of male rats different ages
Authors: Гнатюк, В. В.
Гнатюк, В. В.
Hnatiuk, V. V.
Кононенко, Н. М.
Кононенко, Н. Н.
Kononenko, N. M.
Keywords: мелатонін;циркануальні ритми;вік;стать;сезони року;мелатонин;цирканнуальные ритмы;пол;возраст;сезоны года;melatonin;circannyal rhythms;age;sex;seasons
Issue Date: 2015
Bibliographic description (Ukraine): Гнатюк, В.В. Дослідження циркануальних ритмів синтезу мелатоніну в сироватці крові щурів-самців різного віку / В. В. Гнатюк, Н. М. Кононенко // Актуальные проблемы транспортной медицины. - 2015. - № 3. - С. 117-123.
Abstract: В роботі представлені дослідження рівня мелатоніну в сироватці крові щурів-самців різного віку 3-х, 9-и, 15-и та 20-и міс., що відповідає віку людини 14, 29-30, 43-44, 55-56 років відповідно, в різні сезони року. Встановлено, що у щурів всіх вікових груп найменший рівень мелатоніну в сироватці – восени, а найбільший – влітку. При порівнянні показників найбільші відмінності в циркануальних рівнях мелатоніну присутні щурам віком 9 та 20 міс. Найменший рівень мелатоніну в усі сезони зареєстровано у щурів віком 9 міс., що дозволяє прогнозувати високий рівень розвитку захворювань, пов’язаних з дефіцитом мелатоніну у чоловіків віком 29-30 років. А встановлений низький рівень мелатоніну в сіроватці крові восени та весною – прогнозувати сезонні загострення цих хвороб.
В работе представлены исследования уровня мелатонина в сыворотке крови крыс-самцов разного возраста 3-х, 9-и, 15-и и 20-и мес., что соответствует возрасту человека 14, 29-30, 43-44, 55-56 лет, в разные сезоны года. Установлено, что у животных всех возрастных групп наименьший уровень мелатонина в сыворотке наблюдался осенью, а наибольший – летом. При сравнении показателей наибольшие отличия цирканнуальных уровней мелатонина характерны для крыс в возрасте 9 и 20 мес. Наименьший уровень мелатонина во все сезоны зарегистрирован у крыс возрастом 9 мес., что позволяет прогнозировать высокий уровень развития заболеваний, связанных с дефицитом мелатонина у мужчин в возрасте 29-30 лет. А установленный низкий уровень мелатонина в сыворотке крови осенью и весной – прогнозировать сезонные обострения этих болезней.
Studies melatonin level in the blood serum of male rats of various ages 3, 9 and 15-and 20-months, which corresponds to the age of a human 14, 29-30, 43-44, 55-56 years, various seasons of the year are presented in the work. It was found that animals of all age groups had have the lowest level of melatonin in serum in the autumn, and the highest – in the summer. The greatest differences circannual melatonin levels are characteristic for rats at the age of 9 and 20 months. The lowest levels of melatonin in all seasons had registered for rats at the age of 9 months that allows to predict a high level of development of diseases associated with a deficiency of melatonin in men at the age of 29-30 years. Low level of melatonin in the blood serum in autumn and spring was found that predicts the seasonal exacerbations of these diseases.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10152
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри патологічної фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
117-123.pdf140,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.