eaNUPh >
Підрозділи НФаУ >
Кафедри >
Кафедра медичної хiмiї >
Наукові публікації кафедри медичної хiмiї >


Назва: Кількісне визначення мефенамінової кислоти та нових біологічно активних 3-оксамоїлзаміщених N-фенілантранілових кислот методом двофазного титрування
Інші назви: Количественное определение мефенаминовой кислоты и новых биологически активных 3-оксамоилзамещенных N-фенилантраниловых кислот методом двухфазного титрования
The quantitative determination of mefenaminic acid and of new biologically active of 3-oxamoylsubstited of N-phenylantranilic acids by the biphase titration method
Автори: Ісаєв, С. Г.
Сулейман, М. М.
Свєчнікова, О. М.
Яременко, В. Д.
Исаев, С. Г.
Сулейман, М. М.
Свечникова, E. Н.
Яременко, В. Д.
Isaev, S. G.
Suleiman, М. М.
Svechnicova, E. N.
Yaremenko, V. D.
Ключові слова: N-фенілантранілова кислота
кількісне визначення
N-фенилантраниловые кислоты
количественное определение.
N-phenylantranilic acids
quantitative determination
Дата публікації: 2010
Видавець: Медична хімія
Бібліографічний опис: Кількісне визначення мефенамінової кислоти та нових біологічно активних 3-оксамоїлзаміщених N-фенілантранілових кислот методом двофазного титрування / С. Г. Ісаєв, М. М. Сулейман, О. М . Свєчнікова, В. Д. Яременко // Медична хімія. ‒ 2010. ‒ Т. 12, №2(43). ‒ С. 82-86.
Короткий огляд (реферат): Розроблено методику кількісного визначення мефенамінової кислоти та нових біологічно активних 3-оксамоїлзаміщених N-фенілантранілових кислот. Суть методу полягає у прямому титруванні розчином лугу двофазної системи, яка складається з органічної фази, що містить аналізовану речовину, та водної фази, що містить індикатор. Кінцеву точку титрування визначають за зміною забарвлення водного шару. Результати кількісного визначення N-фенілантранілових кислот методом двофазного титрування характеризуються високою точністю та репрезентативністю порівняно з методом потенціометричного титрування, який використовували раніше.
Разработана методика количественного определения мефенаминовой кислоты и новых биологически активных 3-оксамоилзамещенных N-фенилантраниловых кислот. Суть метода заключается в прямом титровании раствором щелочи двухфазной системы, состоящей из органической фазы, содержащей анализируемое вещество, и водной фазы, содержащей индикатор. Конечную точку титрования определяють по изменению окраски водного слоя. Результаты количественного определения N-фенилантраниловых кислот методом двухфазного титрования характерезуются высокой точностью и репрезентативностью по сравнению с методом потенциометрического титрования, который использовали раньше.
The new method of the quantitative determination of mefenaminic acid and of new biologically active of 3-oxamoylsubstited of N-phenylantranilic acids has been developed. The method means direct titration of the biphase system, which includes the organic phase containing the substance analysed and the aqueous phase with an indicator, by an alkaline solution. The final point of titration is determined by the colour change of the water layer. The result of the quantitative determination of N-phenylantranilic acids obtained by the biphase titration method are more accurate and representative than those obtained by the potentiometric determination method previously used for the derivetives mentioned.
Опис: УДК 615.074:547.583.5:543.432
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10208
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри медичної хiмiї

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
IMG_0005.pdf9,93 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Цей матеріал захищений початковим авторським правом

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.