Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10261
Название: Lipoprotein lipase as an attractive target for correcting dyslipidemia and reduction of CVD residual risk
Другие названия: Ліпопротеїнліпаза як мішень для корегування дисліпідемії і скорочення залишкового ризику серцево-судинних захворювань
Липопротеинлипаза как мишень для корректировки дислипидемии и сокращения остаточного риска сердечно-сосудистых заболеваний
Авторы: Dorovsky, D. A.
Zagayko, A. L.
Доровський, Д. А.
Загайко, А. Л.
Доровский, Д. А.
Загайко, А. Л.
Ключевые слова: Lipoprotein lipase;atherosclerosis;lipoproteins;ліпопротеїнліпаза;атеросклероз;ліпопротеїни;липопротеинлипаза;атеросклероз;липопротеины
Дата публикации: 2016
Библиографическое описание: Dorovsky, D. A. Lipoprotein lipase as an attractive target for correcting dyslipidemia and reduction of CVD residual risk / D. A. Dorovsky, A. L. Zagayko // Український біофармацевтичний журнал. - 2016. - № 4. - С. 38-44.
Краткий осмотр (реферат): Lipoprotein lipase has long been known to hydrolyse triglycerides from triglycerides-rich lipoproteins. It also the ability to promote the binding of lipoproteins to the wide variation of lipoprotein receptors. There are some studies that suggest the possible atherogenic role of lipoprotein lipase. In theory, lipoprotein lipase deficiency should help to clarify this question. However, the rarity of this condition means that it has not been possible to conduct epidemiological studies. During the last decade it became obvious that elevated plasma TG and low HDL-cholesterol are part of CVD residual risk. Thus LPL is an attractive target for correcting dyslipidemia and reduction of CVD residual risk.
Ліпопротеїнліпаза – фермент, що гідролізує тригліцериди тригліцеридзбагачених ліпопроте- їнів. Вона також відповідає за приєднання ліпопротеїнів до широкого ряду ліпопротеїнових рецепторів. Існують дані про можливу атерогенну роль ліпопротеїнліпази. У теорії дефіцит ліпопротеїнліпази має допомогти роз’яснити це питання. Однак рідкість цього стану озна- чає неможливість проведення епідеміологічних досліджень. Протягом минулого десятиліття стало очевидним, що підвищений рівень тригліцеридів у плазмі крові і низький рівень холесте- ролзбагачених ліпопротеїнів високої щільності є факторами ризику для розвитку кардіовас- кулярних захворювань. Таким чином, ліпопротеїнліпаза – важлива мішень для вирішення про- блем дисліпідемії і кардіоваскулярних захворювань.
Липопротеинлипаза – фермент, который гидролизует триглицериды триглицеридобогащен- ных липопротеинов. Она также отвечает за присоединение липопротеинов к широкому ряду липопротеиновых рецепторов. Существуют данные о возможной атерогенной роли липопро- теинлипазы. В теории дефицит липопротеинлипазы должен помочь разъяснить этот вопрос. Однако нераспространенность этого состояния означает невозможность проведения эпиде- миологических исследований. На протяжении прошлого десятилетия стало очевидным, что повышенный уровень триглицеридов в плазме крови и низкий уровень холестеролобогащен- ных липопротеинов высокой плотности являются факторами риска для развития кардиоваску- лярных заболеваний. Таким образом, липопротеинлипаза – важная мишень для решения про- блем дислипидемии и кардиоваскулярных заболеваний.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10261
Располагается в коллекциях:Наукові публікації кафедри бiологiчної хiмiї
Український біофармацевтичний журнал. Архів статей 2008-2018

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
38-44.pdf259,9 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.