eaNUPh >
Підрозділи НФаУ >
Кафедри >
Кафедра медичної хiмiї >
Наукові публікації кафедри медичної хiмiї >


Назва: Оптимізація синтезу 4-(2-метилфеніл)аміно-1-феніл-1,5-дигідропірол-2-ону – перспективної лікарської речовини групи НПЗЗ
Інші назви: Оптимизация синтеза 4-(2-метилфенил)амино-1-фенил-1,5-дигидропиррол-2-она – перспективного лекарственного вещества группы
Optimization of synthesis of 4-(2-methylphenyl)- amino- 1-phenyl- 1,5-dihydropyrrol-2-one – a novel promising medicinal substance of NSAIDs group
Автори: Зубков, В. О.
Таран, С. Г.
Кізь, О. В.
Таран, К. А.
Зубков, В. А.
Таран, С. Г.
Кизь, О. В.
Таран, К. А.
Zubkov, V. O.
Taran, S. G.
Kiz, O. V.
Taran, К. А.
Ключові слова: 4-(2-метил- фенил)амино-1-фенил-1,5-дигидропиррол-2-он
cинтез
-(2-метил- фенил)амино-1-фенил-1,5-дигидропиррол-2-он
Синтез
4-(2-methylphenyl)amino-1-phenyl-1,5-dihydropyrrol-2-one
synthesis
Дата публікації: 2012
Видавець: Вісник фармації
Бібліографічний опис: Зубков, В.О. Оптимізація синтезу 4-(2-метилфеніл)аміно-1-феніл-1,5-дигідропірол-2-ону – перспективної лікарської речовини групи НПЗЗ / В. О. Зубков, С. Г. Таран, О. В. Кізь, К. А. Таран // Вісник фармації. – 2012. – №4(72). – С. 27-30.
Короткий огляд (реферат): З метою оптимізації синтезу сполуки лідера 4-(2-метилфеніл)аміно-1-феніл-1,5-дигідропі- рол-2-ону вивчено можливість її одержання, виходячи з етилового естеру 4-гідрокси-1-фе- ніл-1,5-дигідропірол-2-он-3-карбонової кисло- ти. Досліджені особливості перебігу реакції аци- лювання за різних умов. Показано, що прове- дення зазначеної реакції в присутності силь- них кислот дозволяє одержувати 4-(2-метил- феніл)аміно-1-феніл-1,5-дигідропірол-2-он в од- ну стадію та забезпечує задовільні виходи.
С целью оптимизации синтеза соединения лидера 4-(2-метил- фенил)амино-1-фенил-1,5-дигидропиррол-2-она изучена воз- можность его получения, исходя из этилового эфира 4-гид- рокси-1-фенил-1,5-дигидропиррол-2-он-3-карбоновой кислоты. Исследованы особенности протекания реакции ацилирования в различных условиях. Показано, что проведение указанной реакции в присутствии сильных кислот позволяет получать 4-(2-метилфенил)амино-1-фенил-1,5-дигидропиррол-2-он в од- ну стадию и обеспечивает удовлетворительные выходы.
In order to optimize the synthesis of the leader – 4-(2-methylphenyl)amino-1-phenyl-1,5-dihydropyrrol-2-one, the study of the possibility of obtaining the target compounds directly from ethyl ester of 4-hydroxy-1-phenyl-1,5-dihydropyrrole-2-one-3-carboxylic acid. The peculiarities of the acylation reaction under different conditions have been studied. It has been shown that carring out the given reaction in the presence of strong acids allows to obtain 4-(2-methylphenyl)amino-1-phenyl-1,5-dihydropyrrol-2-one in one step and provides satisfactory yields.
Опис: УДК 54.057:547.7:547.747.1
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10292
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри медичної хiмiї

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
27-30.pdf296,5 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Цей матеріал захищений початковим авторським правом

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.